Pravidla tripartitní schůzky

Nebojte se po schůzce dát učiteli zpětnou vazbu na formát schůzky - co vám na schůzce přišlo dobré/co vám vyhovovalo, co byste udělali jinak?

  1. Jako rodiče/pečující osoby můžete být neklidní z nového formátu schůzky - může být těžké hovořit o výsledcích dítěte před ním samotným. Na začátku schůzky by měl být jasně stanoven cíl a způsob, jakým bude schůzka probíhat. Pokud je to jen trochu možné, zeptejte se učitele předem na zadání, abyste mohli přemýšlet o konkrétních bodech, na které se připravit. Pokud máte téma, které vás trápí, navrhněte jej. Schůzka pak bude probíhat mnohem efektivněji.
  2. V rámci schůzky by měly být rovnoměrně zastoupeny všechny strany. I když to může být někdy těžké, zkuste nemluvit za svoje dítě a dát mu prostor obhájit svoje názory a náhledy. Snažte se neskákat dítěti do řeči, aktivně ho poslouchat a brát jeho pohled vážně.
  3. Cílem schůzky může být např. sladění pohledu na vzdělávání dítěte - jak vnímá aktuální situaci dítě? Jak ji vnímá učitel/učitelka?
  4. Prostor tripartitních schůzek může být i prostorem pro dohody. Domluvte se s učitelem/kou a dítětem na následujícím postupu a jeho vyhodnocení.
  5. Snažte se v průběhu tripartitní schůzky nezaměřovat nejen na negativní nebo složité aspekty, vyzdvihněte pozitiva a úspěchy, kterých jste (společně) dosáhli. Věnujte jim prostor i v přípravě. Přestože někdy může být těžké vidět přes všechny problémy vidět i pozitivní věci, mívají často velmi motivační aspekt.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info