Krizová kniha

Cíl

Cílem opatření je vás, rodiče / pečující osoby, seznámit s procesy pro řešení krizových situací, které mohou vaše děti ve škole potkat a na které by měla škola reagovat. Správně uvedené procesy omezují šíření nepravdivých informací, pomáhají chránit pedagogy, a hlavně vaše děti - tedy žáky a žákyň školy.

Popis opatření

Klasickou otázku „Co bylo ve škole?“ znáte možná z doby, kdy vy sami jste byli školou povinní. Určitě znáte i oblíbenou odpověď, která vlastně nic neříká, ale dokáže toho hodně schovat. Nenechte se svými ratolestmi odbýt slovem „dobrý“. Doptejte se, protože školní organismus je natolik živý a proměnlivý, že každý den může být jiný. A pokud z doptávání opravdu zůstává to dobré, tak buďte rádi. V případě, že ale něco zjistíte, co jde v rozporu a může to zneškodnit život vaší dítěti, nebo jeho spolužáků, pedagogů, nebojte se. Ptejte se, zdali to vaše dítě někomu řeklo. Zdali to pedagog zapsal do krizové knihy, atp. 

I v případě, že se něco dozvíte až po určitě době. Ptejte se, zdali byl o tom ve škole prokázaný záznam. Protože právě záznamy v krizové knize mohou napomoci k řešení různých nesrovnalostí a mnohokrát i k dopátrání se, jak to celé začalo. 

Krizovou knihu měla mít ve škole na starostu jeden člověk (více zaměstnanců školního poradenského pracoviště). Kniha se skládá ze dvou částí a zaměřuje se na rizikové jevy ve škole, které mohou ohrozit výchovně-vzdělávací proces a vývoj dítěte.

Krizová kniha se skládá z dvou částí

TIP!

  • Zeptejte se na krizovou knihu na třídních schůzkách.
  • Navrhněte v rámci rodičovské kavárny, že se chcete dozvědět o nějakém tématu více.
  • Znáte odborníka na některý z rizikových jevů - nabídněte se, že ho oslovíte a zorganizujete ve spolupráci se školou seminář.

DŮLEŽITÉ!

  • Krizová kniha a záznamy v ní neslouží pro boj se školou. Jsou ochranným prvkem, který může napomoci zabránit rozvoji rizikových jevů ve škole, nebo může zpětně napomoci k řešení vážné situace.
  • Nebojte se však ptát, zdali je záznam v krizové knize.
  • To nejdůležitější je však v komunikaci s vaším dítětem. Nenechte se odbýt, protože i vy můžete zabránit rozvoji rizikového chování tím, že spolu budete komunikovat.

Příklad z praxe

Zástupkyně ředitelky ze školy Na cestě popisuje proč vytvořili krizovou knihu a  jak funguje:
"Dříve to bylo tak, že za mnou někdo přišel, já odcházela za pět minut jdu do hodiny, něco mi řekl, takže..." 

Kde se dozvím více informací

Matějček, Z. (1996). Co, kdy a jak ve výchově dítěte. 

Kolář, M. (2013). Výcvik odborníků v léčbě šikany. (.pdf)

Kovaříková, M. (2020). Rozhovor s dětmi o drogách. Centrum prevence v Brně. (YouTube.cz)

Centrum prevence v Brně. Jak předcházet online závislostem (Netolismus). (YouTube.cz)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info