Části krizové knihy

Klasickou otázku “Co bylo ve škole?” znáte možná z doby, kdy vy sami jste byli školou povinní. A určitě znáte i oblíbenou odpověď, která vlastně nic neříká, ale dokáže toho hodně schovat. Nenechte se svými ratolestmi odbýt slovem “dobrý”.

 Doptávejte se, protože školní organismus je natolik živý a proměnlivý, že každý den může být jiný. A pokud z doptávání opravdu zůstane to dobré, tak buďte rádi. V případě, že ale zjistíte něco, co jde v rozporu a může to znepříjemnit život vašemu dítěti, nebo jeho spolužákům, pedagogům, nebojte se ozvat. Ptejte se, zdali to vaše dítě někomu řeklo. Zdali to pedagog zapsal do krizové knihy, atp. 

I v případě, že se něco dozvíte až po určitě době. Ptejte se, zdali byl o tom ve škole proveden záznam. Protože právě záznamy v krizové knize mohou napomoci k vyřešení různých nesrovnalostí a mnohdy i k dopátrání se, jak to celé začalo. 

Krizovou knihu by měl mít ve škole na starost jeden člověk (většinou zaměstnanci školního poradenského pracoviště). Kniha se skládá ze dvou částí a zaměřuje se na rizikové jevy ve škole, které mohou ohrozit výchovně-vzdělávací proces a vývoj vašeho dítěte. 

Krizová kniha se skládá z dvou částí:

 1. "návody" jak postupovat v určitých problémových situacích, tedy procesy.
 2. zápisníku problémových nebo neobvyklých situací. 

Příklady krizových situací, ke kterým lze nastavit procesy v krizové knize:

 • Konflikt ve třídě
 • Drogy, omamné látky
 • Záškoláctví
 • Šikana
 • Gambling
 • Netolismus
 • Poruchy příjmu potravy
 • Vandalismus
 • Krádeže
 • Projevy xenofobie a agrese
 • Špatný psychický nebo fyzický stav z důvodu vystavení žáka krizové situaci (živelné pohromy, havárie, závažné onemocnění, úraz, úmrtí).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info