Podrobný popis opatření: Školní parlament

Proberte s kolegy a kolegyněmi, jak byste si podobu školního parlamentu představovali. Zkuste vyřešit následovné:

 • Kdo z vás bude mít záštitu nad školním parlamentem, tedy se stane kontaktním bodem pro zástupce žáků?
 • Chcete organizovat školní parlament jako mimoškolní aktivitu nebo ji chcete mít součástí výuky? 
 • Výhody a nevýhody mimoškolní verze:
  • :) žáci budou mít prostor pro koncentrovanou diskuzi;
  • :) bude s nimi diskutovat někdo, kdo jsi to vzal za své;
  • :) budete mít smysluplný kroužek, ve kterém se žáci hodně naučí a zároveň z toho může být pro školu praktický užitek;
  • :) rodiče se možná potěší, že organizujete dětem smysluplnou odpolední aktivitu a oni nemusí shánět alternativní kroužky;
  • :( ne všichni, které by to zajímalo se odpoledne budou moci zúčastnit;
  • :( bude to vyžadovat osobu z řad personálu, která si organizaci vezme na starost a bude se jí v odpoledních hodinách věnovat;
  • :( nebude potřeba v rozvrhu a osnovách hledat prostor pro realizaci.
 • Výhody a nevýhody zařazení do výuky:
  • :) můžete školní parlament zařadit například do předmětu občanské výchovy;
  • :) budou se tak moci zapojit i děti, které odpoledne nemohou ve škole zůstat;
  • :( nevýhodou je jeho realizace o velké přestávce - takový parlament je spíše za trest, než za odměnu.

Zorganizujte celoškolní povídání o vašem záměru otevřít žákům možnost zúčastnit se školního parlamentu. Představte, proč si myslíte, že je tento krok důležitý, jak se žácimohou zapojit a jaké výhody jim to přinese.

Nebo využijte učitele, aby v hodině dětem vysvětlili, co to je parlament, co se v něm děje a k čemu je dobrý.

Můžete do školy pozvat někoho z místního zastupitelstva, kdo by o práci tohto orgánu povyprávěl.

Můžete se podívat na nějaký záznam z rokování českého parlamentu. Můžete to pojmout jako úkol pro studenty, ať si zapisují, kdo tam je, co se tam děje a co z toho vzejde. Diskutujte s nimi.

Nechte je, ať si vyberou svého zástupce nebo zástupkyni (nebo klidně zástupce i zástupkyni). Myslete na to, že to nemusí být premianti třídy. Dejte prostor všem.

Je dobré mít z každé třídy dva zástupce - děti tak často vyberou spolužáka sociálně zdatného a k němu přiřadí premianta. Vznikne tak kombinace, která dokáže prosadit různé návrhy.

Když už žáci vědí, na co je parlament, jak to v něm funguje a když už máte zástupce, nechte je, ať si popovídají o formě setkání a pravidlech, které budou následovat. Je důležité, aby tato pravidla vzešla od nich samotných, jenom tak je budou považovat za svá.

Vyzvěte je k tomu, aby tato pravidla sepsali. Mohou také sepsat postupy a procesy, kterými se školní parlament bude řídit. Pravidla můžete mít vystavena na viditelném místě ve škole.

Můžete zorganizovat i volby (můžete simulovat reálné volby, čím si žáci osvojí, jak volby probíhají.

Můžete zřídit veřejnou nástěnku u vstupu do školy, kde budou viset termíny setkání parlamentu, agenda, kterou budete řešit a výstupy setkání. Bude skvělé, když budou na nástěnku moci nahlédnout i rodiče a pečovatelé.

Ten, kdo  má z personálu školy odpovědnost za parlament ať vystupujte primárně jako zprostředkovatel nebo jako facilitátor setkání. Žáci nesmějí mít pocit, že jim něco vnucujete.

Organizujte pravidelně setkání školního parlamentu - vedení, zástupců učitelů a zástupců žáků. Aktivně je poslouchejte. Dáte jim tak najevo, že vám na jejich potřebách záleží. Diskutujte s nimi o jejich potřebách a nápadech. Co vám přijde vhodné a ve shodě s vizí školy, snažte se co nejrychleji zrealizovat. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info