Příklady spolupráce

je vhodné uvést přímo v dotazníku např.:

Spolupráce na zajištění akcí školy

  • doprovod na školních akcích,
  • zajištění dopravy na školní akce,
  • účast na projektových dnech,
  • příprava vánočního večírku

Spolupráce ve vzdělávacích tématech souvisejících se Světem práce  

  • prezentace profese rodiče/pečujcící osoby ve škole,
  • exkurze na pracoviště rodiče/pečující osoby,
  • demonstrace použití zajímavé pracovní pomůcky,  
  • zapůjčení pracovní pomůcky do výuky,  

Výroba učebních pomůcek pro žáky/žákyně

Vedení kroužků

Zapojení do sportovních aktivit žáků/žákyň

Pomoc s ICT

Poskytnutí materiálních nebo finančních darů…

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info