Tvorba vize v rámci pedagogického sboru

Cíl

Formulace vize přispívá ke sjednocení očekávání o směřování školy mezi vedením a pedagogickým, ale i nepedagogickým sborem. Tvorba vize je procesem, při kterém se může vedení ZŠ lépe seznámit s představami a prioritami zaměstnanců a zároveň komunikovat svoje představy o budoucnosti školy. Tento proces nám také umožňuje otevřít vědomou a otevřenou debatu o škole a vzdělávání a pracovat s postoji pedagogického sboru k inkluzi.

Popis opatření

Tvorba vize není lineární proces, zabere nám jistý čas, třeba i celý školní rok, než jí zformulujeme. Její podoba vlastně není nikdy úplně definitivní, mění se průběžně s tím, jak se měníme my a naše školní komunita, ale i prostředí a podmínky kolem nás. Při formulaci vize myslíme na to, aby byla jednoduchá a srozumitelná pro všechny – teda nejen pro učitele, ale také pro ostatní zaměstnance, žáky a rodiče. Vize by měla mít podobu věty, nebo několika vět. Můžeme ji dále rozvíjet, např. do krátkého textu jako "filosofií školy", "desatero školy", nebo formulovat další teze jako "Dobrý učitel je…". Vizi si teda můžeme představit jako otevřený dialog mezi všemi členy školní komunity.

Postup se může lišit, například podle velikosti školy. My jsme se u našich škol setkaly s tímto:
Ředitel/ředitelka (případně vedení školy) zformuluje návrh vize pro sebe, aby si ujasnil/a svoje očekávání.

Návrh následné předloží sboru: to může proběhnout různě, počítejme však s tím, že to nelze odbýt jedním setkáním, vize by neměla být sboru vnucena vedením, ale diskutována všemi. Můžeme z ní udělat celoškolní projekt na daný rok. Dobré je vyhradit si termín pravidelného setkávání, třeba jednou měsíčně, kdy si v klidu sedneme, připravíme si čaj nebo kávu a něco sladkého a v pohodě si povykládáme. Vize by měla zrát.

Když najdete s kolegy a kolegyněmi shodu, je důležité vizi šířit a diskutovat i se žáky a rodiči. Jak na to se dozvíte v dalších opatřeních.

TIP!

Při přemýšlení nám může pomoci práce s klíčovými slovy: co se nám vybaví, když uvažujeme nad ideálem vzdělávání v ZŠ? Nad jeho cílem? Jak chceme abychom se my, jako sbor, ale také děti ve škole cítili? Jaké chceme vztahy v rámci školy a komunity?  Jaké jsou naše silné a slabé stránky? Na čem bychom chtěli zapracovat? Kde jsme nyní a kam se chceme dostat? Jaké jsou specifika naší lokality, našich žáků a naší komunity? Jak chceme na tyto specifika reagovat? Jaký je náš učitelský sbor? Jaký bychom ho chtěli mít? 

Nebojte se oslovit i pomoc zvenčí – školy dnes využívají služeb mentorů nebo koučů, kteří jim pomáhají získat nadhled a kouknout se na školu z výšky. Nemusí se jednat jen o profesionály, třeba máte známé, klidně z jiných oblastí, se kterými můžete mluvit a který vám dají zajímavou zpětnou vazbu.

Při setkáních se sborem nad podobou vize můžete používat techniky jako práce v skupinách, brainstorming nebo mindmaps. S vizí můžete dále pracovat – s žáky v třídních hodinách, při komunikaci s rodiči nebo zřizovatelem. Podívejte se na další opatření v sekci vize školy pro inspiraci.

DŮLEŽITÉ!

Vize by měla být krátká - například maximálně tři body, nebo dokonce jenom jedna věta, která je srozumitelná, neobsahuje mnoho odborných termínů a je ideálem, filosofií. 

Komunikace se sborem je vždy naprosto zásadní. Vize musí být SPOLEČNÁ a musíme se ujistit, že vizi rozumíme všichni stejně. I běžná slova nesou pro jednotlivce různé význam. Kupříkladu, tak obyčejné slovo jako úspěch si může každý vyložit trošku, nebo zcela jinak. Ptejme se, proto všech nejen jestli je vize srozumitelná, ale hlavně JAK jí rozumí.

Vizi nelze přijmout od jiné školy – každá škola je jedinečná a tato jedinečnost by měla být reflektována. Nebojte se ale inspirovat, podívejte se na stránky škol, které už na vizi zapracovaly.

Příklad z praxe

Takhle vzpomíná na proces formulování vize paní ředitelka z inkluzivní školy ve vyloučené lokalitě:
"Nemyslela jsem si, že by byla úplně šťastný formát porada. My jsme se potkávali neformálně. Na nějaké platformě, kde jsme si opravdu udělali čas..."  

Kde se dozvím více informací

Urbánek, P. a kol. (2020). Učitelské sbory základních škol a jejich sociální klima: vícepřípadová studie učitelských sborů.
(Kapitoly 1, 2, 4.1, 5).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info