Školní metodik prevence

Cíl

Cílem opatření je představit možnost, jak navýšit úvazek školnímu metodikovi prevence, který se tak může více věnovat klimatu ve třídách a škole a může tak dosahovat cílů, které si jako preventista stanoví.

Popis opatření

Věnujete se vztahům ve škole a jednotlivých třídách, konečně jste našli preventistu/ku, kterému/které děti naslouchají a považují ho/ji za důvěryhodného člověka ve škole. Najednou se vše začíná naplňovat podle vašich představ, ale zjistíte, že dotyčný/á má velmi málo času na to, aby dokázal/a naplnit potřeby dětí, učitelské povinnosti a povinnosti metodika. Jak to udělat, aby váš zaměstnanec neměl tolik přímé pedagogické činnosti a mohl se věnovat právě dětem a tvorbě pozitivního klimatu, které je tak důležité pro jejich rozvoj?

Zkuste se podívat po různých projektech, které nabízejí možnost zřízení místa např. sociálního pedagoga. Zkuste se zeptat i svých kolegů z jiných, jak tuto situaci řeší, třeba společně vytvoříte projekt, který dá šanci další/mu metodičce/metodikovi dělat tuto práci s nadšením. 

Tipy

Přineste toto téma i na společnou poradu. Možná někdo z pedagogů bude vědět o probíhajícím projektu, který by se pro tuto aktivitu dal využít, nebo vás spojí s jinou školou, kde už mají metodika/sociálního pracovníka na plný úvazek. Zkuste se zeptat i neziskových organizací ve svém okolí, které se zabývají vzděláváním - třeba vám pomohou. 

Příklad z praxe

Příklad dobré praxe uvádí jedna paní ředitelka:
“Mám metodičku prevence, která je plně kvalifikovaná, je naladěná na děti a dětmi je přijímaná jako člověk, kterému můžou důvěřovat. To nás vedlo k tomu, že jsme využili Šablon a vlastně jsme jí ubrali úvazek učící a přidali jsme jí ještě úvazek na 0,4 sociálního pedagoga. To znamená, že ona je jako v dvojroli preventista a zároveň sociální pedagog, Takže se jí otevřel velký prostor na to, aby hovořila s dětmi, aby mapovala potřeby dětí i z toho pohledu sociálního.”  

Kde se dozvím více informací

Sledujte stránky vašeho města - mohou zde probíhat zajímavé projekty Místního akčního rozvoje

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info