Projektový den

Cíl

Ve svých životech řešíme často různá témata - od událostí doma, ve škole, přes každodenní povinnosti, až po celospolečenské události. Projektový den je událostí, která dává možnost o těchto tématech hovořit a zároveň o nich něco zjistit. Dává vám možnost zapojit se do dění ve škole a dát najevo zájem o to, co se ve škole dozvídáte a jak. Zároveň vás učí organizovat vlastní aktivitu se všemi jejími součástmi - odpovědností, týmovou práci i komunikaci. 

Popis opatření

Projektový den může mít různé podoby:

 1. Projektový den můžete navrhnout a zorganizovat přímo vy podle toho, co vás zajímá, co aktuálně řešíte, nebo co byste chtěli řešit.
  • Domluvte se svým třídním učitelem/učitelkou na tom, jak byste měli postupovat. Zkuste mu/jí navrhnout, že uspořádejte anketu, kterou pak (společně s učitelem/učitelkou) vyhodnotíte a vyberete téma.
  • Bude dobré, pokud budete ochotni převzít iniciativu a ujmout se organizace. Vytvořte organizační tým, který si mezi sebou rozdělí zodpovědnost, pravidelně se bude scházet a bude řešit program i jeho realizaci.
  • V organizačním týmu mohou být i žáci a žákyně z jiných tříd a napříč stupni. Využijte to k vzájemnému setkávání.
  • Nebojte se být kreativní při vymýšlení programu a jeho formy - promítání, výstava, diskuze s hosty, exkurze.
 2. Projektový den můžete vymyslet i ve spolupráci s jedním nebo více učiteli/učitelkami. Zkuste společně hledat témata, která budou ostatní zajímat a dát jim možnosti k výběru. I v tomto případě bude dobré, když budete ochotni převzít iniciativu.
 3. Pokud by vás lákala spolupráce s žáky a žákyněmi z jiných škol nebo s jinými institucemi (např. neziskové organizace - i z vašeho okolí), domluvte se se svým třídním učitelem/učitelkou, za jakých podmínek by to bylo možné. Buďte iniciativní a ukažte, že nad věcmi přemýšlíte a víte, proč a jak byste chtěli akci realizovat. 

Tip

 • Můžete v týmu sepsat seznam věcí, které budete muset zabezpečit. Postupně z něj budete odškrtávat položky, které jste již splnili.
 • Stanovení rolí můžete udělat na základě toho, v čem máte zkušenosti (např. když máte zkušenost s grafikou, můžete vytvářet letáčky, kterými zvete na akci).
 • Při zpětné hodnocení akce se pobavte o tom, co se vám ne/povedlo, co byste chtěli udělat jinak, koho byste chtěli ocenit? Domluvte se s někým mimo organizační tým (např. třídní učitel/učitelka), kdo vám s evaluací pomůže jako moderátor/moderátorka.

DŮLEŽITÉ!

 • Buďte aktivní. Nabízejte své nápady a kreativitu, snažte se věci organizovat sami.
 • Zajištění organizace může být složité. Připravte se na to a zjistěte si, co bude potřeba zajistit a na co nezapomenout.
 • Před začátkem organizace si stanovte jednotlivé role a s nimi související zodpovědnost a úkoly.
 • Pravidelně se scházejte a sdílejte, jak se vám daří naplňovat úkoly a plánujte další kroky. Setkání by se měl vždy účastnit celý tým, nebo alespoň jeho velká část, abyste si mohli ujasnit to, jakým způsobem pokračujete.
 • Nebojte se požádat o pomoc. V průběhu organizace se mohou objevit problémy, se kterými nemáte zkušenost, nebo nevíte, jak je vyřešit. Nebojte se obrátit na učitele a učitelky s žádostí o pomoc.
 • Nenuťte spolužáky/učitele, pokud se nechtějí zapojit. Zkuste se domluvit, jaká varianta by byla příjemná pro všechny.
 • Po akci se ještě jednou potkejte a zhodnoťte si akci i její přípravu

Příklad z praxe

Zapojení žáků a žákyň prostřednictvím Projektového dne

"Letos jsme zavedli třídní den, kde si děti sami naplánují aktivity nejrůznějšího charakteru a mají den k tomu..."

Kde se dozvím více informací

Vítková, J. Projektový den

Informace o projektovém dnu obecně - příklad konkrétního projektového dne organizovaného školou

Projektové dny mohou být součástí delších projektů, v kterých může být škola zapojena - např. Světová škola od Člověka v tísni - Zapojte se do programu světová škola!

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info