Hodnocení žáků/žákyň

Cíl

Hodnocení bývá často postrachem žáků a žákyň.Cílem je vám představit možnosti, které mohou být úvodními body pro diskusi s učitelem/učitelkou nebo i spolužáky/spolužačkami.

Popis opatření

Základní informace pro to, jakým způsobem můžete být hodnoceni stanovuje školní řád. Můžete být hodnoceni různými způsoby - slovně, klasifikačním stupněm (známky) nebo kombinací obou způsobů. Je možné, že se v průběhu vaší školní docházky na škole mohou měnit způsoby hodnocení po diskusích v rámci pedagogického sboru. Učitelé/učitelky mohou využívat různé způsoby hodnocení: 

  • Přestože prosté sumativní hodnocení (celkové souhrnné zhodnocení dosahovaných výkonů, např. vysvědčení) je v dnešní době na ústupu, v některých školách je stále využíváno. Pokud dostanete známku bez vysvětlení, zkuste se učitele/učitelky zeptat na další zpětnou vazbu - pomůže vám zaměřit se na chyby, ale na druhou stranu i myslet na věci, které vám jdou. 
  • Učitelé a učitelky vás mohou vést také k sebehodnocení. Cílem sebehodnocení je podpora vaší samostatnosti a nezávislosti a vaší schopnosti ohodnotit vlastní práci. Učitel/učitelka se vás třeba bude doptávat, cílem ale nemá být to, abyste se ohodnotili tak, jako vás ohodnotil/a učitel/učitelka. 
  • V některých školách je hodnocení součástí tzv. tripartit. Tripartitního setkání se kromě učitele/učitelky a rodiče/pečující osoby účastníte i vy, je tedy možné ohodnotit pokrok ve vašem vzdělávání z mnoha pohledů. 
  • Na začátku školního roku byste měli v každém předmětu vědět, jaká jsou stanovená  kritéria hodnocení. Pokud si nejste jisti, jak bude předmět hodnocen, je dobré se s učitelem/učitelkou domluvit a informovat se. Učitelé/učitelky mohou mít různá kritéria a mohou různými způsoby podporovat váš rozvoj, buďte v tomto ohledu otevření a mluvte s učiteli/učitelkami o důvodech (kritérií) hodnocení. 

Tip

Hodnocení může být náplní i třeba třídních hodin - můžete s třídním učitelem/učitelkou mluvit o tom, jaké způsoby hodnocení vám vyhovují, jaká kritéria byste si přáli využívat více. Pokud budete chtít, můžete toto téma společně otevřít s více třídami na školním parlamentu

DŮLEŽITÉ!

Vaše hodnocení vyjadřuje učitelův/učitelčin pohled na to, jak vnímá váš posun ve vzdělávání, vaši motivaci a způsob práce ve škole. 

Příklad z praxe

Jedna z učitelek mluvila o sebehodnocení následujícím způsobem:
"Snažím se klást velký důraz na sebehodnocení, aby  dokázali ohodnotit sebe, ale i v rámci skupin - např. svoje role v přípravě projektu, případně aby dokázali zhodnotit i kohokoliv ve třídě. Zároveň jsme dali dětem takovou výzvu pro sebehodnocení. Každý si předsevzal nějakou věc, kterou by měl udělat pro zlepšení se v jazyce na následující měsíc, a právě na konci měsíce, kdy probíhá sebehodnocení své práce za měsíc, tak zároveň hodnotíme tu výzvu. Jsou to věci, které my nemůžeme úplně kontrolovat, ale spíš aby ty děti samy řekly: ‘Ano, vyšlo to, budu v tom pokračovat’, případně: ‘‘Není to cesta pro mě, protože to a to, a zkusím najít něco jiného’. Jako my hledáme možné cesty, tak aby i děti hledaly cesty ve vlastním učení, aby si uvědomily, že nejde o tu školu, nejde o mě (učitele/učitelky), nejde o rodiče, ale že jde o ně."

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info