Materiální podpora

Cíl

Toto opatření vám má dát obecnou představu, jak můžete se školou spolupracovat na úpravě školního prostředí tak, aby bylo vhodné a přístupné pro všechny žáky. Konkrétní možné stavební úpravy jsou v Sumáři zpracovány a odkazy na ně najdete v sekci Kde se dozvím víc informací.

Popis opatření

Jedním ze základních principů inkluzivního vzdělávání je možnost každého z vás navštěvovat spádovou (nejbližší možnou) školu bez ohledu na vaše omezení. Existují pro to i mezinárodní lidskoprávní dokumenty, které tento princip zakotvují (např. Úmluva o právech lidí s postižením a Úmluva o právech dítěte). Přestože z lidskoprávního pohledu vypadá vše jasně a i české zákony myslí na možné nutné úpravy a materiální podporu, je možné, že škola, do které byste chtěli chodit, nebude připravena přijímat všechny bez omezení. 

Přestože se vás situace bytostně dotýká, je možné, že bude potřeba, aby se především zapojili vaši rodiče či osoby, které o vás pečují.

 1. V ideálním případě se s rodiči/pečujícími osobami domluvte, jakým způsobem budete postupovat. Pravděpodobně budete nejprve muset zajít za ředitelkou/ředitelem a domluvit se s nimi, co je a co není možné.  
 2. Pokud budete chtít, je určitě možné se schůzky účastnit - zkuste dohromady s rodiči/pečujícími osobami  přemýšlet, jaká bude vaše role při setkání.
 3. Před setkáním si můžete zaznamenat, co myslíte, že jsou (materiální) věci, které budete pro svoje vzdělávání potřebovat
  • Potřebuji se bezbariérově dostat do školy?
  • Jak bude vypadat můj den - co potřebuji k tomu, aby proběhl bez problémů?
  • Potřebuji i bezbariérový vstup do jídelny?
  • Jaké jídlo budete jíst? Kde?
 4. Může se jednat o velmi citlivé téma pro vás i pro vaše rodiče/pečující osoby. Může být těžké zůstat klidný/klidná. Máte vlastní strategie, které vám pomohou složitou situaci překonat?   

TIP!

Pokud bude situace velmi těžká a nebudete schopni se pohnout z místa, je možné využít účasti další osoby. Často se jedná o mediátora/mediátorku, který/á je nezávislý/á a může pomoci při hledání dobrého řešení pro všechny. Škola možná má kontakt na konkrétního mediátora/mediátorku, případně zkuste oslovit mediátora/mediátorku, který funguje ve vaší obci a věnuje se oblasti školství.

DŮLEŽITÉ!

Pro vás i pro rodiče/pečující osoby může být těžké vlamovat se do zavřených dveří. Bude to pro ně možná první zkušenost jednání se školou, při kterém budete přítomni. Pokud to pro vás nebude příjemné, je v pořádku popsat svoje pocity a potřeby. Přestože to je někdy velmi těžké, zkuste být co nejvíce popisní a detailní (např. Jsem smutný/á, protože nikdo nebere v potaz můj názor). 

Kde se dozvím více informací

Veřejný ochránce práv

Stránky určené dětem a mladým lidem hledajícím pomoc v nesnázích.

Mediace – cesta k řešení konfliktu

část - Kdo je mediátor? 

Linka bezpečí (tel. 116 111) 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info