Téma: Podpora vytváření materiálních podmínek pro inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní škola by měla být otevřena vám všem - bez ohledu na to, jestli máte nebo nemáte jakékoliv zdravotní postižení. Vy i vaši spolužáci/spolužačky byste měli mít možnost se bezpečně a samostatně pohybovat jak ve škole, tak v jejím okolí - platí to nejen pro chodby a (specializované) učebny, ale i tělocvičny, bazény, toalety a také jídelny. Všechno to mohou být věci, které budete potřebovat upravit/změnit tak, abyste mohli být v kontaktu se svými spolužáky/spolužačkami, učiteli/učitelkami a ostatními pracovníky školy. Text následujícího opatření zmiňuje několik základních bodů, na které je dobré myslet, pokud s rodiči/pečující osobou vstupujete do kontaktu se školou s cílem upravit prostředí školy tak, aby bylo otevřené pro všechny.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info