Příklad z praxe: Spolupráce s asistentem pedagoga

Postavení asistenta pedagoga jako partnera ve třídě popisuje ředitel: "To znamená, když se posunuli asistenti z té pozice přísedících u žáka/žákyně do té pozice jako aktivních lidí, kteří se zajímají o to, co se bude dít v té hodině, a spolupracují s tím vyučujícím, tak to ten efekt má daleko lepší. Zažil jsem třídy, ve kterých byli (učitel/ka a asistent/ka) nadšení z toho, že spolu mohou být. Učitel na konci toho cyklu třeba prvního stupně v páté třídě třeba říkal: 'Ty jdeš s tím žákem dál, ale já bych tě strašně rád měl tady dál, strašně dobře se mi s tebou pracovalo,' a bylo to na nich i vidět, že spolu dobře spolupracují."

O spolupráci při řešení problémových situací ve třídě hovoří paní učitelka: "Hodně s ní řeším kázeňské potíže, protože má např. na plavání na starosti děti, co neplavou. A oni se pak rozvykládají a začnou mluvit i o rodině, atp. Takže najednou pak už víme, proč to dítě např. zapomíná úkoly, nebo že to v té rodině není úplně jednoduché, a proto to dítě má nějaké potíže.
Bavíme se spolu o třídě jako celku. Je super, že ona je tam prostě celou tu dobu a vidí to stejně jako já. Můžu se s ní poradit, jestli už ten trest nebyl přehnaný, nebo ona zase řekne: 'Ne, ty mu pořád vyhrožuje a nic z toho - už má z tebe legraci, tak mu ten trest dej.' Je to dobré, že jsme na to dvě a že se mám s kým poradit."

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info