Spolupráce s asistentem pedagoga 

Cíl

Cílem opatření je nastavit spolupráci mezi asistentem pedagoga a učiteli v partnerské rovině, která napomůže k rozvoji všech zúčastněných.

Popis opatření

To tam bude se mnou celý den? Možná vám tato otázka probleskla hlavou, když jste se dozvěděli, že ve vaší třídě bude asistent/asistentka pedagoga. Je to možná přirozená reakce, ale v nastavení komunikace a spolupráce nám tato myšlenka trošku zavírá vrátka k druhému člověku - v tomto případě asistentu pedagoga. 

Asistent/asistentka pedagoga není dozorem, kontrolorem, ale má ve třídě působit jako partner/ka, který/á vám může pomoci vést třídu správným směrem. Je to někdo, kdo vám může ulehčit celkovou práci a starost o třídu, pomůže vám kolektiv vidět z jiného úhlu. Může si všimnout drobností, které od katedry prostě vidět nejsou. Celkově vám spojení s asistentem/asistentkou pedagoga umožní nahlédnout na třídu z jiného úhlu a umožní vám odhalit případná negativa a vyzdvihnout pozitiva v třídním kolektivu a ve vašem společném úsilí. 

A jak toho všeho dosáhnout? Důležitá je jako u všeho jiného komunikace a vyjasnění si hranic vaší spolupráce. Díky tomu můžete působit na třídu jednotně a vytvářet pozitivní soulad, který je pro rozvoj dětí důležitý. 

Zkuste si spolu před začátkem školního roku sednout a promluvit

TIP!

Každý asistent má jinou startovní pozici - zkušenosti, dovednosti, atp. Ptejte se na silné stránky a na to v čem se ještě potřebuje zorientovat, v čem od vás spíše potřebuje podpořit. Zároveň i vy sdělte to stejné jemu/jí. 

DŮLEŽITÉ!

Asistent pedagoga není soupeř. Je to partner, který stejně jako vy určuje a ovlivňuje dění ve třídě. Pokud budete vy dva táhnout za jeden provaz, tak se určitě změní i přístup dětí ve vztahu k sobě.

Nezapomínejte, že asistent/asistentka pedagoga má určitou pracovní dobu a pouze určitý čas na nepřímou práci. Nezahlcujte ho na úkor jeho volného času. Spíše diskutujte s vedením a ostatními pedagogy, jak jeho/její nevýhodnou pozici ve vztahu k odměnám změnit/zlepšit. 

Chtějte se účastnit i různých školeních, které vám mohou odkrýt další možnosti vaší spolupráce s asistentem pedagoga. 

Příklad z praxe

Postavení asistenta pedagoga jako partnera ve třídě popisuje ředitel:
"To znamená, když se posunuli asistenti z té pozice přísedících u žáka do té pozice jako aktivních lidí, ...

Kde se dozvím více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info