Příklad z praxe: Společná školení

V ZŠ Velká se v posledních letech rapidně zvýšil počet asistentů pedagoga (AP). AP jsou v pravidelném kontaktu s výchovnou poradkyní, která se s nimi jednou měsíčně potkává a monitoruje jejich situaci ve třídách, případně komunikuje jejich požadavky a problémy vedení školy nebo speciálním pedagožkám. Ze setkání s AP, ale také z porad pedagogického sboru vyplynulo, že oblast spolupráce mezi učitelem/učitelkou a asistentem/asistentkou je pro mnohé zatím nejasnou oblastí, ve které potřeba ještě vymezit si kompetence:

"Minulý rok jsme se s panem ředitelem domluvili, že jsem tu organizovala celodenní seminář ohledně spolupráce asistentů pedagoga s učiteli, protože i toto téma tady hodně vře, takže jsem vlastně zjišťovala jednak informace od asistentů, co by potřebovali, aby se cítili líp, co jim nevyhovuje, co jim naopak vyhovuje – to stejné od učitelů, co by potřebovali, co je fajn, co ne. Potom z toho jsem udělala nějaké závěry, které jsme poslali, Edupraxe nám přichystala ten seminář, takže tam jsme se domluvili o tom, co by bylo dobré, co by nebylo dobré tam zmínit. No a následně, následně z toho vznikl nebo jsme vytvořily s speciálními pedagožkami a s výchovnou poradkyní manuál spolupráce, který vlastně nastavuje ta základní pravidla s tím, že každý měsíc se výchovná poradkyně setkává s asistenty, někdy tam jdeme i my a často tam ještě zmiňuji znovu ten manuál, co v rámci toho ke mně se dostalo od učitelů, co nefunguje, funguje, zase zpátky od asistentů, co funguje, nefunguje."

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info