Tvorba vize v rámci pedagogického sboru

Cíl

Formulace vize přispívá ke sjednocení očekávání o směřování školy mezi vedením a pedagogickým, ale i nepedagogickým sborem. 

Tvorba vize školy je procesem, díky kterému se můžete lépe seznámit s představami a prioritami vedení ZŠ, ale i ostatních kolegů. Umožňuje otevřít vědomou a otevřenou debatu o škole, vzdělávání a umožňuje pracovat s postoji k inkluzi. 

Popis opatření

Tvorba vize není lineární proces a zabere jistý čas. Může to být i třeba celý školní rok, než dojde k jejímu zformulování. A ani tak nebudete s vizí úplně hotoví, protože její podoba vlastně není nikdy úplně definitivní, mění se průběžně s tím, jak se měníte vy, školní komunita, ale i prostředí a podmínky kolem vás.  A jak by měl celý proces vypadat? 

Při formulaci vize společně s vedením myslete na to, aby byla jednoduchá a srozumitelná pro všechny - učitele, ostatní zaměstnance, žáky i rodiče. 

Výsledkem práce by měla být věta, nebo několik vět, které se pak dají rozvíjet do krátkého textu tvořícího "filosofii školy"; "desatero školy", anebo je možné formulovat další teze jako "Dobrý učitel je…"

Vizi si tedy můžete představit jako otevřený dialog mezi všemi členy školní komunity - na její tvorbě by se měli podílet nejen zaměstnanci školy, ale i žáci a jejich rodiče/pečující osoby. 

TIP!

Při setkáních s kolegy nad podobou vize můžete používat techniky jako práce v skupinách, brainstorming nebo mindmaps. S vizí můžete dále pracovat – s žáky v třídních hodinách, při komunikaci s rodiči nebo zřizovatelem. Podívejte se na další opatření v sekci vize školy pro inspiraci.

DŮLEŽITÉ!

Vize je něco, co určuje tvář a smýšlení celé školní komunity. Nepodceňujte tedy její tvorbu a buďte aktivní při jejím vytváření. Měla by být výsledkem práce všech - celého společenství. 

Příklad z praxe

Takhle vzpomíná na proces formulace vize paní ředitelka z inkluzivní školy ve vyloučené lokalitě:
"Nemyslela jsem si, že by byla úplně šťastný formát porada. My jsme se potkávali neformálně. Na nějaké platformě, kde jsme si opravdu udělali čas. Každý si tam přinesl něco dobrého, abychom se tam cítili dobře. Když bylo hezky, sedli jsme si na školní zahradu nebo někam do nějakých alternativních prostor, ..." 

Kde se dozvím více informací

Urbánek, P. a kol. (2020). Učitelské sbory základních škol a jejich sociální klima: vícepřípadová studie učitelských sborů.
(Kapitoly 1, 2, 4.1, 5).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info