Kroky pro předcházení selhávání žákyně/žáka
  1. Bez ohledu na to, jestli je dítě zařazeno do práce pod poradenským pracovištěm, zkuste snížit nároky. Toto opatření nemusí mít dlouhodobý charakter, možná žák/žákyně řeší aktuální problém v rodině/blízkém okolí a potřebuje Vaši podporu.
  2. Mluvte s kolegy/kolegyněmi. Pokud máte společné pravidelné porady, můžete tuto problematiku nadnést jako téma. Je možné, že některý z kolegů/kolegyň se s podobným případem setkal/a a bude schopen/schopna Vám poradit.
  3. Můžete využít služeb různých odborných neziskových organizací, či jiných odborníků (např. z univerzit), nebo pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center. Různým složitým tématům se věnují různé organizace, které mohou mýt znalosti a mohou vám být nápomocné při řešení složitějších situací, s kterými si nevíte rady (práce s dítětem s odlišným mateřským jazykem, poruchami autistického spektra apod.).
  4. Požádejte o služby speciálního pedagoga. Jestli na Vaší škole už speciální pedagog působí, využijte jeho/jejích služeb. Jeho financování je možné i z tzv. šablon, případně  se můžete obrátit na školy ve Vašem okolí, zda nemají zkušenost s prací se speciálním pedagogem. Domluvte se, jakým způsobem by mohla Vaše spolupráce vypadat (nemusí být stejná pro všechny učitele/učitelky).
  5. Stanovte si plán pedagogické podpory - ten nemusí být využíván pouze pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (např. v rámci opatření 1. stupně). Přestože pro plán neexistují konkrétní vzory stanovené MŠMT, můžete například vyzkoušet tento plán pedagogické podpory, ke kterému v dalších zdrojích najdete i odkaz na návod k použití. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info