Žák/žákyně selhává - co teď?

Cíl

Může se stát, že i přes nastavené preventivní mechanismy bude dítě ve výuce nadále selhávat. Cílem tohoto opatření je popsat, jakými kroky můžete zajistit pro žáka/žákyni co nejlepší podmínky tak, aby mohl/mohla být zase úspěšný/úspěšná.

Popis opatření

Naše zkušenost ukazuje, že pro úspěšné vyřešení problémů pomáhá obecné nastavení systému a jednotlivých kroků, kterými budete postupovat. Pokud tento systém ještě nemáte nastavený, může být jeho definování obsahem jedné z vašich porad - zkuste se domluvit s kolegy/kolegyněmi a vedením, jak byste mohli společný systém vytvořit. Systém by mohl zahrnovat např. následující body

TIP!

V případě úpravy nároků můžete uvažovat i o jiných způsobech hodnocení. Slovní hodnocení může v tomto ohledu pomoci, protože pomůže nastartovat vnitřní motivaci dítěte. 

DŮLEŽITÉ!

Nezapomínejte ve všech opatřeních na žáka/žákyni. Především jeho/jí se zeptejte, co se děje a jakým způsobem můžete situaci vyřešit. Žáci/žákyně již od útlého věku jsou schopni popsat, v čem mají problém a s čím by potřebovali pomoct. 

Příklad z praxe

Jedna z učitelek prvního stupně hovoří o systému, který v jejich škole funguje:
"(...) automaticky nastavujeme plán podpory a s tím, že dáváme cíle, jsme domluvení s paní ředitelkou, prostě pokud to nepůjde do pololetí, půjde to do konce roku. Pokud to nepůjde, tak my tady v první až třetí třídě si v podstatě můžeme s cíli "šoupat". V tomto je výborné to slovní hodnocení, protože tam v podstatě díky tomu, že zhodnotíme to, co to dítě zvládlo, tak tam si myslím, že to je ohromně pozitivní"

Kde se dozvím více informací

ČOSIV: Plán pedagogické podpory (vzor)

Felcmanová, L. (2019): Metodické video - plán podpory žáka. ČOSIV
Návod pro práci s plánem podpory 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info