Pravidla - jak na to

Při tvorbě pravidel je vhodné se s dětmi zamyslet, proč vůbec pravidla jsou a k čemu by byla důležitá v jejich třídě. Je možné využít příběh, nebo si zahrát hru imitující silniční provoz s pravidly a bez nich. Jakmile získáte více informací od dětí, jak vůbec pravidla vnímají, kdy jsou pro ně obtěžující a kdy jim přináší pozitiva, je vhodné se vrhnout na jejich tvorbu. 

Pravidla by měla být:

  • Krátká.
  • Jasná.
  • Pozitivní ("budeme se chovat…").
  • Snadno zapamatovatelná.
  • V malém počtu (3-5 jich stačí).
  • Viditelná.
  • Platná pro všechny (tedy i vyučující).
  • Platná všude (tedy i v jiném předmětu, učebně, s jiným pedagogem).

Pokud taková pravidl vytvoříte, nenechte je zapadnout. Vytvořte pro ně ve třídě prostor, aby je děti měly stále na očích. Odkazujte na ně při řešení různých situací, mějte stejný metr pro všechny v případě jejich porušení (dle míry porušení). Seznamte s nimi i své kolegy, protože pokud budou dodržována i jimi, dostanou pravidla v dané třídě jiný rozměr - a žáci/žákyně si na ně lépe zvyknou a budou je považovat za svá. Informujte o pravidlech také rodiče/pečující osoby a zkuste je motivovat v jejich dodržování i v běžném životě. Vytvoření jednoty ze strany dospělých vzhledem k pravidlům pomáhá dětem je lépe akceptovat a při jejich porušení jsou schopny i lépe pochopit dopady svého jednání. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info