Pravidla ve třídě

Cíl

Pravidla jsou důležitou součástí naší společnosti a nemělo by tomu být jinak i u tak rychle se měnícího organismu jako je školní třída. Cílem opatření je představit důležitost zavedení stručných a jasných pravidel ve školní třídě a jejich dodržování napříč výukou.

Popis opatření

Určitě jste to už mnohokrát slyšeli, že byste ve třídě měli zavést pravidla, která v ideálním případě vytvoříte s žáky/žákyněmi. Kde na to vzít čas, chuť? A má to vůbec smysl? 

Určitě má, je však důležité tomu věnovat dostatek času a hlavně se k pravidlům vracet i ve výuce.   

Při tvorbě pravidel je vhodné se s dětmi zamyslet, proč vůbec pravidla jsou a k čemu by byla důležitá v jejich třídě.

TIP!

Třída je opravdu živý organismus a pravidla se mohou proměňovat, protože mohou nastat nové situace vyžadující nové pravidlo. Nebojte se pravidla v průběhu roku revidovat. Ptejte se dětí, jestli ještě dané pravidlo potřebují mít před očima, anebo už ho znají a dodržují, nebo zdali je potřeba provést nějakou změnu v současných pravidlech.

DŮLEŽITÉ!

Nikdy nestanovte nad dodržováním pravidel "hlídače" z řad dětí. Veďte je k základům slušného chování a schopnosti převzít za své jednání odpovědnost i bez žalování ostatními. 

Sami pravidla neporušujte - vy jste jejich vzorem a pokud pravidlo porušíte, měly by přijít i následky. 

Příklad z praxe

O důležitosti zapojení dětí do procesu tvorby pravidel a propojení se školním řádem hovoří jeden z vyučujících:
"Myslím si, že by nemělo význam, kdybych řekl: Tady máte deset pravidel, přečtěte si je a držte se jich. Pak samozřejmě jsou věci, které jsou dané školním řádem, máme tady třeba zakázané žvýkačky, pokud někdo žvýká, tak jenom ukážu, kde je koš a vyhodí ji." 

Jednota v pravidlech školy a třídy může být nastavena tímto způsobem:
"A zrovna tak máme věty pro učitele, tak máme věty pro žáky, a to jsou jako by základní školní pravidla, ke kterým dostali třídní učitelé doporučení, aby z nich vycházeli, a vlastně vytvořili si svá třídní pravidla, která nejsou v rozporu s těmi školními."

Kde se dozvím více informací

Bihlerová, M. (2008). Tvorba školních pravidel. In rvp.cz

Chaloupková, T. (2010). Třídní pravidla
Materiál obsahuje 10 listů s pravidly a obrázky

Mertin, V., Krejčová, L. a kol. (2013). Problémy v chování ve škole - jak na ně. 

Eichhron, Ch. (2019). Učitel a práce se třídou. Raabe.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info