Projektový den

Cíl

Žáci a žákyně, stejně jako personál školy, řeší neustále nejrůznější témata - od každodenních maličkostí, přes dění doma v rodině, až po celospolečenské události. Chtějí se něco naučit, dozvědět se informace nebo lépe porozumět těmto tématům. Projektový den dává vám, vedení školy, možnost otevřít zajímavé či palčivé téma, nebo dává také možnost pro otevření otázek ze strany žáků a žákyň.

Cílem je zároveň vést žáky a žákyně k angažovanosti, aktivitě, ale také k přemýšlení nad hodnotami a jejich převedením do praxe. Opatření dává najevo žákům a žákyním, že i oni jsou důležitou součástí života školy a že se mohou podílet na rozhodování a že mohou mít vliv na to, o čem se ve škole dozvídají a jakou formou. Zároveň se žáci a žákyně učí odpovědnosti, týmové práci a komunikaci. Učí se identifikovat zajímavá nebo důležitá témata, uchopovat je a převádět do takové formy, která je srozumitelná jim a jejim vrstevníkům a vrstevnicím.

Popis opatření

Projektový den může mít různé podoby:

 1. Mohou jej navrhnout, vymyslet a zorganizovat přímo žáci a žákyně podle toho, co je zajímá, co řeší, nebo co chtějí řešit.
  • Nechte je v anketě navrhnout témata, která je zajímají nebo jim přijdou důležitá. Anketu vyhodnoťte ve spolupráci s učiteli nebo ji nechte vyhodnotit přímo žáky a žákyně ve třídě.
  • Nechte je vytvořit organizační tým, rozdělit si mezi sebou odpovědnosti, pravidelně se scházet a řešit program a jeho realizaci.
  • Organizaci může mít na starosti jedna nebo více tříd. Organizační tým mohou ale také tvořit žáky a žačky z různých tříd a stupňů. Vzájemně se tak poznají a budou se navzájem učit mladší a starší.
  • Sami připraví program a jeho formu - promítání, výstava, diskuze s hosty, exkurze … Nechte je, ať jsou kreativní.
 2. Můžete témata vymyslet vy - vedení a personál. V takovém případě nechte žáky a žákyně, ať si vyberou z navržených témat, které je nejvíce zajímá. I v takovém případě bude vhodné, když budou mít žáci a žákyně možnost sami uchopit toto téma, vymyslet program a zrealizovat jej.
 3. Projektový den může také vzniknout ve spolupráci s jinou institucí - školou nebo nevládní organizací (spolupráci s dalšími institucemi).
  • Možná běží u vás ve škole nějaký projekt, v rámci kterého by bylo možné projektový den zorganizovat.
  • Pokud chcete (dlouhodobě) spolupracovat s nějakou konkrétní institucí, toto je dobrá úvodní aktivita, která by mohla být začátkem dlouhodobé spolupráce.

Tipy

Evaluace projektového dne

 • U jakékoliv aktivity je vhodné na jejím konci udělat evaluaci, projektový den je proto ideálním momentem.
 • Evaluaci můžete dělat i s žáky a žákyněmi, zvlášť pokud se účastnili organizace.
 • Přestože během dne hodnotíme spoustu věcí, je pro evaluaci důležitá její promyšlenost, systematičnost a vědomost.
 • Cílem evaluace může být zjištění, co ne/funguje, co se ne/povedlo, zda byla ne/naplněna očekávání účastníků, ale i organizátorů.
 • Před začátkem evaluace je dobré stanovit, podle jakých kritérií budete postupovat - co budete vyhodnocovat a jaké budou indikátory?
 • Při samotné evaluaci je dobré myslet i na pozitivní části - co se nám povedlo, koho/co bychom chtěli ocenit? 
 • S výsledky evaluace se dá pracovat - můžeme výsledky porovnat s ostatními, můžeme je zohlednit při dalším plánování a mohou být i dobrou motivací pro ostatní. 

V jakých momentech zasahovat? Jak pomoci?

 • Když organizují projektový den žáci a žákyně, může být pro Vás i pro další učitele a učitelky těžké nezasahovat.
 • Stanovte si s žáky a žákyněmi způsoby, jakými budete do přípravy a organizace zasahovat a definujte si Vaši roli (a roli ostatních členů týmu).
 • Zkuste být vnímaví a citliví k tomu, co se v organizačním týmu děje, nabízejte podporu a pomoc, ale snažte až v opravdu krizových situacích - chyby, které se stanou, můžou být pro žáky a žákyně velkým poučením do budoucna.   

DŮLEŽITÉ!

 • Dejte slovo žákům a žákyním. Nechte je vymyslet, čemu by se měl projektový den věnovat. Nechte je také vymyslet, jakou formou by měl proběhnout. Vystupujte primárně v roli aktivního posluchače a moderátora.
 • Nechte jim volnost k (sebe)realizaci - získají tak zkušenost s formulováním myšlenek, jejich uchopováním, komunikací, delegováním.
 • Snažte se rámovat projektový den jako dobrovolnou aktivitu. Nenuťte do něj žáky a žákyně, ani vaše kolegy. 
 • Zvažte, zda vám s něčím nemohou pomoci rodiče - jako hosté, spoluorganizátoři nebo aktivní účastníci.
 • Projektový den je součástí vzdělávání a učení, ale má žáky a žákyně také bavit!
 • Žáky a žákyně oceňte za jejich aktivitu, organizaci a účast.
 • Pomozte jim, když budou sami potřebovat.

Příklad z praxe

O jedné z podob, jak může projektový den ve škole vypadat, mluvil pan třídní učitel ze zapojené školy:

"Ve čtvrtek mají projektovej den celej druhej stupeň, a to je tak, že..." 

Kde se dozvím více informací

Projektový den je povinnou součástí tzv. šablon

Projektové dny mohou být součástí delších projektů, v kterých může být škola zapojena - např. Světová škola od Člověka v tísni

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info