Tripartitní setkání: učitel - žák - rodič/pečující osoba

Cíl

Cílem trojstranného setkání učitel - žák - rodič/pečující osoba (dále jen tripartitní schůzka) je obvykle co nejlépe nastavit vzdělávání žáka či žákyně. Všechny tři strany (učitel/učitelka, rodič/pečující osoba, žák/žákyně) mají možnost se zapojit a mohou vysvětlit svůj pohled na téma schůzky.

Popis opatření

Tripartitní schůzka umožňuje učiteli/učitelce komunikovat o výsledcích žáka/žákyně nejen s rodičem/pečující osobou, ale i s žákem/žákyní samotným/samotnou. Dává prostor pro vytvoření intimního a bezpečného prostředí, ve kterém je možné otevřeně hovořit. Na rozdíl od běžných třídních schůzek nejsou výsledky žáků/žákyň probírány před celou třídou rodičů/pečujících osob. Školy také zmiňují větší ochotu rodičů/pečujících osob se takových schůzek účastnit. 

  1. Rodiče/pečující osoby, ale i žáci a žákyně mohou být neklidní z nového formátu schůzky. Je dobré je dopředu upozornit, jak bude schůzka probíhat a jak bude pravděpodobně vypadat, aby na ni přišli klidní. 
  2. V rámci schůzky by se měli rovnoměrně zapojovat všichni účastníci. Schůzka nemá být rozhovorem učitele/učitelky a rodiče/pečující osoby za přítomnosti žáka/žákyně. Připravte na to tým, domluvte si schůzku celého pedagogického sboru, na které si konkrétní podobu tripartitní schůzky můžete vyjasnit. 
  3. Cílem schůzky může být např. sladění pohledu na vzdělávání konkrétního žáka/žákyně - jak vnímá aktuální situaci rodič/pečující osoba? Jak ji vnímá žák/žákyně? Jak ji vnímá učitel/učitelka? V rámci tripartitních schůzek mohou být mezi učiteli/učitelkami, rodiči/pečujícími osobami a žáky/žákyněmi uzavírány dohody. Domluvte se s učiteli/učitelkami, jakým způsobem by tyto dohody mohly vypadat a jestli budete mít jednotný postup. 
  4. Upozorněte učitele na to, že tripartitní schůzky nejsou určeny pouze k řešení problémů. Důležité je také zmínit a ocenit úspěchy a pozitivní výsledky. Zvlášť v krizových momentech to může být dobrou motivací pro další zlepšování. 

Tip

Tripartitní schůzky mají mnohdy mnohem lepší účast rodičů/pečujících osob než tradiční schůzky. Pokud však chcete měnit charakter schůzek postupně, můžete například nahradit jedny tradiční schůzky schůzkami tripartitními. Pokud učitelé nemají jasně stanovené téma schůzky, je možné se zeptat rodičů/pečujících osob a žáků, jaká témata by jim přišla vhodná a potřebná.

Plánování tripartitních schůzek a příprava na ně je časově náročnější než u běžných schůzek, pro plánování lze ale využít různé plánovací nástroje (např. doodle), nebo lze i velmi jednoduše vytisknout tabulku s časy na dveře a rodiče/žáci se mohou zapsat. 

Vhodné je si na konci schůzky vyžádat zpětnou vazbu od žáka/žákyně a rodiče/pečující osoby - co jim vyhovovalo, co by chtěli změnit.

DŮLEŽITÉ!

Podstatným aspektem tripartitních schůzek je jejich důvěrnost pro všechny zúčastněné. Při komplikovaných tématech můžete být na schůzku přizván např. i výchovný poradce/výchovná poradkyně, ale jejich účast by měla být omezena pouze na situace, ve kterých je to nezbytně nutné, právě aby byla zachována důvěrnost mezi hlavními třemi aktéry. Při složitých jednáních se můžete obrátit na mediátora, případně nezávislé účastníka (obvykle mimo školu), který nebude v situaci osobně angažován. 

Příklad z praxe

Výhodu tripartitních schůzek popisuje jedna z učitelek následujícím způsobem:
"U tripartitních schůzek se mi několikrát stalo, že jsem měla připraveno, co všechno potřebuji s rodiči a s dítětem řešit, ale nepodařilo se mi to téma ani otevřít, protože o tom začal rodič sám a viděl to úplně stejně jako já.(...) Velmi dobrá je tripartitní schůzka i v tom, že se společně s rodičem můžeme dítěte zeptat, jestli je všechno ve škole v pořádku, jestli není něco, co by chtělo probrat- může to týkat učitelů, vyučování, kamarádských vztahů."

Kde se dozvím více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info