Tipy na neformální setkání: Rodičovská kavárna

Neformální setkání typu “rodičovská kavárna” může mít hodně podob v závislosti na tom, co je vaším cílem a jaký obsah setkání dáte. Tady je několik tipů:

Můžete zorganizovat neformální setkání s cílem seznámení se s rodiči/pečujících osob a rodičů/pečujících osob mezi sebou.

 • Pozvěte rodiče/pečující osoby do školy v popracovních hodinách.
 • Můžete připravit občerstvení.
 • Setkání může, ale nemusí být moderované.
 • Zajistěte hlídání pro jejich děti v jiné místnosti, jedině tak nebudou spěchat domů a přijdou za vámi.
 • Podle počtu účastníků se můžete postupně navzájem představit.
 • Můžete ale také nechat setkání volný průběh, nechat rodiče/pečující osoby si mezi sebou povídat a podpořit zaměstnance školy, aby s rodiči/pečujícími osobami také konverzovali.
 • V konverzacích můžete poznat rodiče/pečující osoby a získat zpětnou vazbu na témata, které vás zajímají.

Můžete zorganizovat neformální setkání s rodiči/pečujícími osobami a dětmi.

 • Pozvěte do školy děti a rodiče/pečující osoby.
 • Můžete připravit občerstvení, nebo jej mohou připravit sami v děti “kuchařské dílně” nebo rodiče/pečující osoby.
 • Děti mohou připravit program (tanec, zpěv, divadlo), který předvedou rodičům/pečujícím osobám.
 • Mohou připravit výrobky, které budou rodiče/pečující osoby kupovat nebo je budete dražit. Vysbírané peníze můžete pak věnovat nějaké organizaci (třeba útulku, domovu pro seniory, dětskému domovu, nemocnici, lokálnímu komunitnímu centru), zaplatit dětem výlet nebo koupit něco do školy.

Můžete zorganizovat setkání, kde představíte školu, vizi a aktivity, které děláte (nebo byste chtěli dělat).

 • Pozvěte do školy rodiče/pečující osoby. Můžete se zaměřit na rodiče/pečujících osob prvňáků nebo přechodových ročníků (kdy se žáci rozhodují, zda se přihlásí na osmiletá gymnázia).
 • Můžete připravit občerstvení, nebo jej mohou připravit sami v děti “kuchařské dílně” nebo mohou něco přinést i sami rodiče/pečující osoby.
 • Zajistěte hlídání pro jejich děti v jiné místnosti, jedině tak nebudou spěchat domů/přijdou k vám.
 • Můžete připravit prezentaci nebo volné vyprávění o škole, vaši vizi a směřování školy. Povídejte o silných stránkách školy, aktivitách, které organizujete.
 • Před samotným setkáním můžete vytvořit dotazník pro žáky a žákyně nebo si s nimi přes třídní učitele popovídat o tom, co považují za pozitivní a silné stránky školy. Výběr odpovědí pak můžete představit rodičům/pečujícím osobám.
 • Dejte pak rodičům/pečujícím osobám prostor, aby se mohli ptát a pobavit se i mezi sebou nebo s učiteli.

Můžete zorganizovat tematické představení s filmem nebo s přednáškou a diskuzí.

 • Vyberte téma, které myslíte, že rodiče/pečující osoby zajímá nebo jej řeší doma. Můžete přemýšlet v pracovním kolektivu, můžete o tipy poprosit děti, nebo samotné rodiče/pečující osoby.
 • Promyslete formu setkání - může to být třeba film s diskuzí nebo přednáška s diskuzí.
 • Promyslete, kdo by byl vhodným hostem - někdo, kdo v dané oblasti pracuje, věnuje se tématu nebo se o něj zajímá a umí o něm mluvit.
 • Podle tematického zaměření můžete oslovit lokální instituce (nevládní organizace, univerzitu, zastupitelství), Policii, psychologa, lékaře, sexuologa nebo odborníky na jakékoli jiné téma, možností je mnoho.
 • Pozvěte rodiče/pečující osoby do školy v podvečerních hodinách.
 • Zajistěte hlídání pro jejich děti v jiné místnosti, jedině tak nebudou spěchat domů/přijdou k vám. Nedávejte dětem úkoly na druhý den :).
 • Můžete připravit občerstvení, aby se účastníci a účastnice cítili pohodlně.
 • Před diskuzí je ubezpečte, že jde o přátelský a bezpečný prostor, kde má každý názor stejnou váhu.
 • Tento typ setkání je lepší mít promyšlený dopředu - jaké bude téma, kdo o něm bude mluvit a jak, kdo bude diskuzi moderovat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info