Vstup do budovy školy bez bariér

Cíl

Hlavní vstup do školy má být upraven tak, aby jej mohli využívat všichni žáci, učitelé a rodiče bez ohledu na jejich schopnost pohybu a orientace v prostoru. Pokud to není ze stavebně technického hlediska možné (například kvůli výraznému výškovému rozdílu mezi vstupem do školy a chodníkem), je možné využít i upraveného vedlejšího vstupu.

Popis opatření

Přístup k budově

V případě menšího výškového rozdílu mezi chodníkem a vstupem do školy využijte rampy kterou uvítají všichni lidé s tělesným postižením, ale i po úraze (člověk s vymknutým kotníkem či zlomenou nohou). Dejte však pozor, aby sklon rampy nebyl větší než 6,25%, neboť po ní jinak člověk využívající vozík nevyjede bez pomoci. V případě velkého výškového rozdílu je lepší místo rampy využít hydraulickou plošinu. 

Označení schodů

Lidé slabozrací jistě ocení, pokud hranu schodů před vstupem označíte barvou kontrastní vůči podkladu. Vzhledem k tomu, že většina osob se zrakovým postižením má nějakou úroveň zraku zachovanou, pomáhá jim v orientaci v prostoru právě zvýšený kontrast. Většinou se používá žlutá barva, ale ta není vždy dostatečně kontrastní. Pokud je podklad světlý, použijte raději tmavou barvu, klidně i černou.

Zvonek a vstupní dveře

Umístnění zvonku

Před vstupem do školy je často potřeba zazvonit na zvonek. Osoby využívající k pohybu vozík ocení, pokud bude zvonek u vstupních dveří v dosahu sedícího člověka (podle vyhlášky 398/2009 Sb. má být umístěn tak, aby horní hrana zvonkového panelu byla ve výšce maximálně 1,2 metru nad zemí). 

Označení zvonku

Pro osoby se zrakovým postižením je vhodné vybrat na zvonku nejdůležitější tlačítka (například na vrátnici či sborovnu) a ta zvýraznit jak barevně (kontrastně), tak reliéfně, pomocí hmatných značek. 

Zpřístupnění zvonku pro osoby se sluchovým postižením

Pro osoby se sluchovým postižením je vhodné instalovat ke zvonku indukční smyčku, která umožní velké části těchto osob slyšet co říkáte do intercomu.

Vstupní dveře

Pokud máte prosklené vstupní dveře, měly by být označeny tak, aby do nich někdo, kdo špatně vidí omylem nenarazil. Pomůže kontrastní barevný pruh, nebo řada značek, klidně i logo vaší školy. Pokud máte klasické dveře, bylo dobré, aby klika byla barevně odlišena od zbytku dveří a dala se snadno dohledat.

Akustický maják nad vstupními dveřmi

Nad vstupními dveřmi umístěte orientační hlasový maják (OHM), který je důležitou pomůckou pro osoby se zrakovým postižením. Maják může obsahovat nahranou základní orientační informaci:  „Budova základní školy Na křižovatce“ a doplňkovou informaci: „vlevo od vstupních dveří naleznete zvonkový panel a horním tlačítkem se dozvoníte na vrátnici, kde vám rádi pomohou naši pracovníci“. Maják může spustit pouze člověk se zrakovým postižením, který má příslušný ovladač (VPN). 

Kde se dozvím více informací

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb

Akustické majáky nad vstup do školy

 

Poradenství ve věci zpřístupnění pro osoby se zrakovým postižením

Poradenství ve věci zpřístupnění pro osoby s tělesným postižením.

Poradenství ve věci zpřístupnění pro osoby se sluchovým postižením

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info