Třídy a specializované učebny bez bariér

Cíl

Učebny přístupné nebo adaptované pro potřeby žáků se zdravotním postižením. Většina tříd není stabilně adaptovaná pro všechny studenty bez rozdílu. Důležité však je, aby je bylo v případě potřeby možné adaptovat.

Popis opatření

Učebny

Základem je, aby měly všechny učebny vstupní dveře do třídy široké alespoň 80 cm. Ve vstupních dveřích by neměl být umístěn práh, protože brání pohybu vozíků. Třídy mají být světlé, avšak s možností zastínění, abychom mohli zabránit oslnění žáků. Nábytek by měl být variabilní a mobilní (nikoliv přišroubovaný k podlaze), aby bylo možné třídu přizpůsobit potřebám konkrétní skupiny žáků. Vhodné jsou matné lavice, které snižují odraz světla a možnost oslnění. Pokud je to možné, je dobré, aby ve třídě byla alespoň jedna sklopná a výškově nastavitelná lavice. Pro potřeby žáků se zdravotním postižením je třeba mít ve třídě přístup ke zdroji elektřiny – ideální jsou podlahové zásuvky (například k napojení kamerové lupy). V místnosti by měl být i prostor pro odpočinek, který je zvláště důležitý pro žáky s ADHD a žáky s poruchou autistického spektra. 

Při psaní na tabuli využívejte kontrastní barvy. Na bílou tabuli nepoužívejte žlutou barvu. Na zelenou tabuli nepoužívejte zelenou a modrou barvu.

Pro žáky se sluchovým postižením je důležité vybavení učebny - indukční smyčka. Díky indukční smyčce slyší žák prostřednictvím sluchadla učitele.

Projektory by měly mít dobré rozlišení, vysoký kontrast a světelnost.

Specializované učebny, tělocvičny, bazény

Specializované odborné učebny, dílny, tělocvičny i bazény by měly splňovat stejná kritéria jako běžné učebny. To znamená, že by měly být řádně označeny. Vstupní dveře do prostoru musí být široké alespoň 80 cm. Ve vstupních dveřích by neměl být umístěn práh, protože brání pohybu vozíků.  V šatnách by měly být přístupné skříňky, nebo věšáky a fény v dosahu sedícího člověka – tzn. ve výšce cca 1,2 metru nad podlahou. Sociální zázemí tělocvičen a bazénů by měla splňovat kritéria uvedená v sekci věnující se sociálnímu zařízení obecně. Bazén by měl být přístupný všem bez rozdílu. Ke vstupu do bazénu je u osob s tělesným postižením možné využít speciálního bazénového zvedáku.

Před bazénovým zvedákem nebo zvýšeným okrajem bazénu musí být manipulační plocha o průměru nejméně 1,5 metru. Přes celou šířku okraje musí být umístěno nejméně jedno madlo. Vzdálenost případných dvou madel musí být 60 cm. Madlo nebo madla musí být řešena v návaznosti na střed manipulační plochy. Hladina vody v bazénu smí být nejvíce 20 cm pod tímto okrajem.

Relaxační místnosti

Pokud to prostory školy umožňují, je vhodné zřídit relaxační zóny či relaxační místnosti, které jsou vhodné ke zklidnění žáků s ADHD.

Kde se dozvím více informací

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb

Příklad dodavatele sklopných lavic

Příklad dodavatele výškově nastavitelných lavic

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info