Toalety bez bariér

Cíl

Je třeba zajistit, aby ve škole byly k dispozici toalety pro osoby se sníženou schopností pohybu využívající vozík. Bezbariérové toalety musí být k dispozici též u tělocvičny a bazénu. Vždy je třeba myslet na dostatečně široký vstup (minimálně 80 cm) a dostatečný manipulační prostor (prostor s průměrem 1,5 metru).

Popis opatření

Každá základní škola by měla disponovat bezbariérovou toaletu, ať již pro žáky, učitele, nebo rodiče se zdravotním postižením. Největší překážkou bývá nalézt vhodný prostor pro vybudování takové toalety. Pokud se do stávající budovy vestavuje bezbariérové wc, normy určující její rozměry jsou mírnější, než v případě novostavby. 

Šířka vstupu na toaletu by měla být alespoň 80 cm. Pokud prostorové možnosti neumožňují vybudovat v řadě toalet jednu bezbariérovou, je možné vybudovat bezbariérovou toaletu v samostatné místnosti.  

Po osazení všech zařizovacích předmětů musí být na toaletě zachován volný manipulační prostor o průměru nejméně 1,5 metru. Samotná záchodová kabina musí mít šířku minimálně 1,8 metru a hloubku alespoň 2,2 metru. Pokud přestavujeme stávající wc, může být velikost menší, a to 1,6 metru x 1,6 metru. 

V kabině musí být umístěno i umyvadlo se stojánkovou baterií a pákovým ovládáním. Dveře se musí otevírat směrem ven a musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 80 - 90 cm. Z venkovní strany musí být možné dveře odemknout speciálním klíčem.

V dosahu ze záchodové mísy musí být umístěno nouzové tlačítko pro přivolání pomoci. To se umisťuje do výšky 60 – 120 cm nad podlahou a také v dosahu z podlahy - nejvýše 15 cm nad podlahou. Nouzové tlačítko slouží k přivolání pomoci v případě, kdy například učitel s tělesným postižením upadne a nemůže si pomoci sám. 

Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 60 cm a ve výši 80 cm nad podlahou. U záchodové mísy s přístupem jen z jedné strany musí být madlo na straně přístupu sklopné, na opačné straně záchodové mísy musí být pevné.

Všechny toalety by měly být též kontrastní, tzn. za bílým umyvadlem barevné obklady, mísa wc na barevné dlažbě. Kliky dveří v odlišné barvě než dveře samotné.

Pro osoby s těžkým zrakovým postižením musí být dveře na vnější straně vstupu k toaletám ve výši 20 cm nad klikou označeny štítkem s hmatným orientačním znakem a s příslušným nápisem v Braillově písmu jako je text "WC ženy", nebo "bezbariérové WC". Braillovo písmo musí mít parametry standardní sazby.

Kde se dozvím více informací

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb

Poradenství ve věci zpřístupnění pro osoby se zrakovým postižením

Poradenství ve věci zpřístupnění pro osoby s tělesným postižením.

Poradenství ve věci zpřístupnění pro osoby se sluchovým postižením

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info