Speciální pomůcky odstraňující bariéry při výuce

Cíl

Při výuce žáků se zdravotním postižením je třeba překonávání projevů postižení používat nejrůznější pomůcky. Toto opatření vám představuje alespoň některé z nich.

Popis opatření

Výběr pomůcek pro žáky se zrakovým postižením

  • Kamerové lupy - zvětšení více než 60x, změna kontrastu, zobrazuje čtecí linku, moderní zařízení dokáží převádět text na hlasový výstup
  • Elektronické dalekohledy - přiblíží žákům text na tabuli a přenesou do jejich PC či tabletu
  • Čtecí zařízení - převádí tištěný text na hlas - text přečtou
  • Braillské řádky - hmatový displej - převádí text z obrazovky do Braillské abecedy (alternativa klasické obrazovky pro nevidomé)
  • Braillské tiskárny - tisknout text v hmatné Braillově abecedě
  • Tyflografika - hmatná schémata a mapy (dobře využitelné například v zeměpise či matematice)
  • Tyflopomůcky - pomůcky pro nevidomé mezi které řadíme i pomůcky výukové (ozvučené míče, písanky, sešity, upravená pravítka atd.)
  • Komentovaná videa - videa opatřená komentářem pro nevidomé

Výběr pomůcek pro žáky s tělesným postižením

  • Lavice - výškově nastavitelné a sklopné lavice
  • Zařízení k počítači - upravené myši či klávesnice, díky kterým mohou počítač ovládat i lidé s tělesným postižením

Výběr pomůcek pro žáky se sluchovým postižením

Indukční smyčky - důležité vybavení učebny pro žáky se sluchovým postižením.  Pokud je učebna vybavena indukční smyčkou, slyší žák prostřednictvím sluchadla učitele výrazně lépe než v místnosti bez indukční smyčky.

Kde se dozvím více informací

Zvětšovací pomůcky pro osoby se zrakovým postižením:

Braillské řádky:

Braillské tiskárny:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info