Šatny a zázemí školy bez bariér

Cíl

Školní šatny a zázemí budovy pro žáky je třeba zpřístupnit všem žákům bez rozdílu jejich schopnosti samostatného pohybu či orientace. Šatny jsou první místo, kde se žáci každý den setkávají a kde probíhá jejich interakce. Je proto třeba zajistit, aby se zde mohli potkávat opravdu všichni. 

Popis opatření

Přístup do šaten má být zajištěn dveřmi bez prahu, širokými alespoň 80 cm. Zvýšené prahy a užší dveře totiž brání vstupu lidem, kteří využívají vozík. Ideální šatny mají podobu jednotlivých barevných skříněk s dostatkem manipulačního prostoru kolem. 

Pro žáka s postižením je vhodné vyhradit skříňku na okraji řady. 

Nevhodné šatny jsou mají podobu železných kójí s vysokým prahem u vstupu do každé kóje a se vstupem užším než 80 cm. Častým problémem bývá též nedostatek manipulačního prostoru (v průměru je potřeba alespoň 1,5 metru).

Šatny u tělocvičen a plaveckých bazénů

Stejná pravidla platí i pro šatny u tělocvičen a plaveckých bazénů. 

V těchto prostorách je třeba dávat pozor i na to, aby věšáky na oblečení, fény a alespoň část zrcadel byly dostupné člověku sedícímu na vozíku - tzn. ve výšce 110 cm.

Bez popisku

Kde se dozvím více informací

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb

Poradenství ve věci zpřístupnění pro osoby se zrakovým postižením

Poradenství ve věci zpřístupnění pro osoby s tělesným postižením.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info