Okolí školy bez bariér

Cíl

 Přístupný má být i veřejný prostor kolem školy. Cílem je umožnit žákům, učitelům i rodičům, aby se dostali bezpečně do školy i domů. Inkluzivní musí inspirovat a apelovat na zpřístupňování veřejného prostoru. Nemůže být přístupným ostrovem uprostřed nepřístupného prostředí.

Popis opatření

Řešení přístupu ke škole závisí na spolupráci školy a obce, která má daný veřejný prostor ve správě.

Pravidla pro bezpečný veřejný prostor
  • rovné chodníky bez výmolů
  • v případě překonávání výškových rozdílů (škola ve svahu) je třeba myslet na to, že pokud vede ke škole chodník se sklonem větším než 5% musí na něm být v pravidelných vzdálenostech zřízena rovná odpočívadla dlouhá minimálně 1,5 metru  
  • hrany schodů musí být označeny kontrastním pásem
  • podél chodníků musí být hmatná vodicí linie - zeď, obrubník vysoký alespoň 6 cm (jinak jej pod sněhem nenajdeme), zábradlí, reliéfní dlažba
  • u vstupu do školy je vhodné umístit signalizační maják OZM
Vyhrazená parkovací stání

V blízkosti školy by mělo být vyhrazené parkovací místo pro osoby se sníženou schopností pohybu či orientace. Toto místo nesmí být umístěno izolovaně. Musí být propojeno bezpečnou cestou s hmatnou vodicí linií a rovným povrchem se vstupem do školy.

Zastávka hromadné dopravy

Bezpečná cesta by měla vést též od školy k nejbližší zastávce veřejné dopravy. Samotná zastávka má být krytá s místem na sezení i s místem pro umístění vozíku. Pokud je zastávka prosklená, je třeba sklo označit kontrastním prvkem. Nástupní hrana by měla být zvýšená. K předním dveřím dopravního prostředku (autobus, trolejbus, tramvaj) by měl vést reliéfní signální pás, který na opačné straně navazuje na vodici linii podél které se k zastávce dostáváme. 

Přechody pro chodce

Před vstupem na přechod pro chodce musí být snížená hrana chodníku označena reliéfním varovným pásem. Kolmo na něj musí být umístěn reliéfní signální pás, který vede na opačné straně od vodicí linie. Signální pás  navádí chodce se zrakovým postižením přes přechod. Stejné prvky se umisťují i u přechodu přes železniční trať.

Kde se dozvím více informací

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb

Akustické majáky nad vstup do školy

 

Poradenství ve věci zpřístupnění pro osoby se zrakovým postižením

Poradenství ve věci zpřístupnění pro osoby s tělesným postižením.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info