Chodby a schodiště bez bariér

Cíl

Školní chodby slouží jako hlavní koridory k přesunům mezi třídami, sociálním zařízením a zázemím školy. Právě proto by se na nich mělo vyskytovat pouze minimum překážek bránících v pohybu. Pokud se na chodbě vyskytuje zároveň relaxační zóna, neměla by nikdy narušovat hlavní transportní funkci chodby. To stejné platí i pro schodiště, která by měla být v takové funkční kvalitě, jež odpovídá množství osob, které je využívají. Schodiště jsou z principu přístupná i pro osoby se zdravotním postižením, kromě osob s tělesným postižením. Pro ty je třeba připravit alternativní způsob cesty.

Popis opatření

Průchozí chodby

Chodby by měly být průchozí. Někdy je obtížné hledat soulad mezi bezpečným pohybem a příjemným pobytem. Základem je však umožnit bezproblémový průchod alespoň po jedné straně chodby. Na chodbách se nejčastěji vyskytují překážky pro osoby se zrakovým postižením. Mezi největší z nich patří nábytek u obou vodicích linií (zdí) a uskladněné květiny, které sice proměňují chodby v pěkné botanické zahrady, ale zabraňují průchodu. Květiny na chodbách samozřejmě nevadí, ale nic se nemá přehánět.

Přístupné dveře

Všechny dveře z chodby by měly být čitelně označeny. Používejte barvy a velká písmena. Rámy dveří a kliky mohou mít jiné barvy než dveře samotné či okolní zdi. Dveře se díky tomu pěkně zvýrazní. Pokud se ve vaší škole vyskytuje žák či učitel s těžkým zrakovým postižením, je vhodné použít popis v Braillově písmu. Ideální pomůckou pro zajištění tohoto popisu jsou tzv. Dymo kleště, na kterých nastavíte v latince písmeno, které potřebujete na napsat v Braillově písmu a ono se v něm vyrazí do speciální pásky. Vhodné je označovat i místnosti, které studenti nevyužívají – z popisku bude jasné, že se nejedná o učebny.

Označení schodiště

Hrany schodů je třeba označit kontrastní barvou. Vyhláška stanoví, že je třeba označit první a poslední schod každého schodišťového ramene. Z praxe však můžeme doporučit označení každého schodu. Nejčastěji se k označení používá žlutá barva. Pokud je však podklad světlý, není žlutá barva kontrastní a označení tak není funkční. V takovém případě využijte tmavou barvu, klidně černou. K označení je možné použít i kontrastní protiskluzové pásy.

Zpřístupnění vyšších podlaží pro osoby s tělesným postižením

Pro osoby s tělesným postižením, případně osoby po úrazu, zůstává nejfunkčnějším prostředkem pro pohyb mezi patry výtah, plošina či schodolez.  Výtah je nejrychlejší a nejfunkčnější způsob dopravy mezi patry. Výtah musí být dostatečně velký. Ovládání musí být zajištěno reliéfními tlačítky doplněnými o Braillovo písmo. V kabině musí být displej zobrazující aktuální patro. Pro osoby se zrakovým postižením je důležitý hlasový výstup informující o aktuálním patru, ve kterém se výtah nachází. Nevýhodou výtahu jsou vysoké cenové náklady. 

Hydraulická plošina se hodí k překonávání menších výškových rozdílů. Běžně se setkáme s využitím maximálně do výšky jednoho patra. Oproti výtahu je pomalejší, avšak cenově dostupnější.

Schodišťová plošina může být využita na širokých schodištích, kde její užití neomezuje průchodnost schodiště. Tato plošina obslouží pouze jedno schodiště. Oproti výtahu je pomalejší, ale cenově dostupnější.

Nejpomalejší a nejkomplikovanější na obsluhu je schodolez. Jeho výhodou je však vysoká flexibilita a rozumná cena.

Kde se dozvím více informací

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb

Příklad dodavatele plošin: Garaventa lift

Poradenství ve věci zpřístupnění pro osoby se zrakovým postižením

Poradenství ve věci zpřístupnění pro osoby s tělesným postižením.

Poradenství ve věci zpřístupnění pro osoby se sluchovým postižením

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info