Na co myslet při zavádění/revizi pozice AP

Pojďme se tedy podívat na co všechno je dobré myslet při zavádění/revizi této pozice:

Materiální a prostorové zabezpečení
Asistent pedagoga je důležitou součástí pedagogického sboru, a proto by měl mít své místo stejně jako jiní pedagogové. Měl by mít prostor, kde si může odložit věci, kde se může připravovat na další hodinu, kde si může na chvíli odpočinout (najíst se, napít se, atp). Myslete proto na to, aby i asistent pedagoga měl místo ve sborovně, anebo měl místo v kabinetu - přestože tam nebude trávit mnoho času, je dobré, aby věděl, že se s ním ve vaší škole počítá.

Asistent pedagoga není jen ten, co sedí vedle dítěte a hlídá ho, aby pracoval. Jeho hlavním úkolem je podporovat dítě při zvládání učiva a k tomu mnohdy potřebuje různé pomůcky. Mnoho asistentů pedagoga je kreativních a vytváří si pomůcky pro konkrétní dítě. Zabezpečte ho v této oblasti a uvidíte jak žák poroste. Ptejte se jestli nepotřebuje něco proplatit, koupit, atp. Pokud vyrobí nějakou pomůcku požádejte ho, aby ji ukázal i ostatním asistentům nebo pedagogům a naučil je s ní pracovat. 

Příprava pedagogického sboru
Na příchod asistenta pedagoga je důležité pedagogický sbor připravit. Zvláště pak učitele, kteří s asistentem budou v kontaktu při výuce. Je nutné jim vysvětlit jeho pracovní kompetence a také to, že by jej měli vnímat jako partnera a nikoliv jako dozor. Je třeba poukazovat na to, že budou ve výuce partnery a že by i tak mělo vypadat jejich jednání, aby byli příkladem pro ostatní děti.

Spolupráce s pedagogickým sborem
Abyste posílili pozici asistenta pedagoga je nutné jej považovat opravdu za součást týmu. Je důležité, aby se účastnil porad pro pedagogy. Aby byl stejně jako ostatní učitelé o všem včas informován a nedozvěděl se novinky od dětí. Jeho pozice tak nabere na významu, protože vy jako vedení jej zvete k důležitým událostem ve škole. 

Zamyslete se také nad tím jakým způsobem bude probíhat předávání informací o dítěti. Jak budou informováni pedagogové o změnách a možných pomůckách. Zkuste zavést jednou za měsíc i případovou poradu - kde se bude projednávat pokrok u konkrétního dítěte/dětí. Požádejte asistenta pedagoga, aby si připravil ve spolupráci s třídním učitelem poznámky k žákovi/žačce. Chtějte, aby mluvil o své práci a ukázal i drobné úspěchy v práci s konkrétním žákem. 

Křížení rolí
Toto je velmi obtížná oblast při zavádění nové pozice. Asistent pedagoga má často i jiný úvazek na škole, a tak letí v podstatě z práce do práce a nemá čas a prostor prodiskutovat s vyučujícím danou hodinu/či den. Dbejte na to, aby asistent pedagoga nebyl štvanou zvěří, ale mohl svoji práci vykonávat kvalitně. Vymyslete jeho působení ve škole tak, aby měl vždy možnost s pedagogem o práci a situacích ve třídě hovořit. Ideálně, aby měl plný úvazek zahrnující i čas na nepřímou práci. 

Zároveň myslete na to, aby role měli své hranice. Nastavte proto kompetence každé pozici,  jedině tak si může pracovník udržet nadhled a zdravý přístup. Pozor si dejte na křížení rolí rodič/asistent pedagoga - zvláště u těchto rolí je důležité si se zaměstnancem vymezit hranice. 

Finanční ohodnocení
Asistent pedagoga není jen někdo do počtu. Aby byl kvalitním pracovníkem a členem týmu je důležité, aby byl rovněž adekvátně ohodnocen. Myslete na to a zkuste se poohlédnout i po jiných finančních zdrojích. Nebo chtějte, aby byl zaměstnaný na plný úvazek.

Díky tomu získáte člověka, který bude pracovat na 100 % a bude se věnovat přípravě a inovacím ve vzdělávání žáka/žáků. 

Výběr asistenta pedagoga
Výběr asistenta pedagoga je stejně důležitý jako výběr jiného pedagoga. Musíte dbát na jeho profesní a osobnostní kvality, protože nevybíráte jedince jenom k dítěti, ale i k učiteli/učitelům. Asistent pedagoga musí zapadnout do vašeho týmu, jedině tak budou pracovníci táhnout za jeden provaz a budou pro žáky vytvářet bezpečné a podnětné prostředí. Není totiž pro děti nic horšího, nežli dospělí, kteří se nedokáží domluvit.

Spolupráce se školním poradenským pracovištěm
Asistent pedagoga by měl být v přímém kontaktu s pracovníky školního poradenského pracoviště. Díky tomu mohou být podpůrná opatření lépe naplňována a snáze se tak může dosáhnout stanovených cílů. 

Rovněž je vhodné, aby asistenti měli pravidelně schůzky s pracovištěm a zhodnotili dosavadní práci. 

Mentor
Je dobré se zamyslet i nad pozicí mentora, který bude mít asistenty pedagoga pod svými křídly a bude jim poskytovat metodické vedení a podporu. 

K zamyšlení je, zdali to bude někdo ze zkušených pedagogů, z pracovníků školního poradenského pracoviště, anebo fo bude mentor externí, který jim může poskytnout i jiný pohled na konkrétní situaci, protože není úplně zatížen prostředím školy. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info