Výběr zaměstnanců

Cíl

Skrz výběr budoucích spolupracovníků máme možnost ovlivňovat budoucí charakter pedagogického sboru a tím ovlivňovat postoje v něm převládající.

Popis opatření

Může se to zdát jako samozřejmost, ale při obsazování volných pozic je vhodné se ptát kandidátů na jejich postoje k inkluzi. Avšak, pokud je naší prioritou tvorba inkluzivního klimatu, neměla by to být jenom jedna z otázek, ale také jedno ze základních kritérií výběru nového zaměstnance. Ve školách jsme se také potkali se systémem “náboru” nových zaměstnanců skrz obsazování pozic asistentů pedagoga studenty pedagogických fakult. To umožňuje práci s budoucím učitelem ještě před oficiálním zahájením  jeho kariéry a také mu to dá prostor na získání praktické zkušenosti z výuky, která je nenahraditelná. Takoví učitelé si pak lépe dovedou nastavit vztah s asistentem ve vlastní třídě, protože můžou vycházet ze své vlastní zkušenosti z “druhé strany břehu”.

Příklad z praxe

Paní ředitelka ze ZŠ Barevné říká:

"My jsme v podstatě si začali čím dál víc nějak uvědomovat, že se ta naše škola..."

Kde se dozvím více informací
Kurzy

Mansio: Spolu a jinak ve vedení lidí

Mansio: Encouragement: Umění povzbudit a motivovat

Dalet: Vzdělávání koučování, supervize,...;

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info