Rodičovské schůzky a asistent pedagoga

Cíl

Opatření napomáhá k plnohodnotnému zapojení asistenta pedagoga do chodu školy, protože právě on může být dalším cenným zdrojem informací při komunikaci s rodiči.

Popis opatření

Komunikace s rodiči může být občas náročná a může otřást i s pevnými základy školy. Rodiče pátrají po detailech, tak aby ochránili své dítě a vaše zaměstnance to stojí mnoho sil, aby nepříjemný rozhovor ustáli. Ptáte se jak to zlepšit? Zkuste se podívat a zamyslet nad zdroji které máte k dispozici. 

Významným zdrojem informací a podpory může být právě asistent pedagoga, který ve třídě a se třídou tráví mnoho času. Díky své pozici má jiný pohled na třídní kolektiv a práci jednotlivých dětí a mnohdy může vidět více věcí, než vyučující, který se soustředí na výklad a práci s celou třídou. Využijte proto asistenta pedagoga při rodičovských schůzkách - společně s pedagogem může napomoci k vytvoření uceleného obrazu o třídě a zároveň může pomoci při řešení nepříjemných záležitostí, kterým se bohužel v tak živém organismu jakým škola je nevyhnete. 

TIP!

Mluvte se svým týmem o tom co a kdo jim může v komunikaci s rodiči pomoci. Možná tak přijdete i na další zdroje podpory.

Zkuste hledat i finanční zdroje, které by pomohly k lepšímu ohodnocení asistentů pedagoga. 

DŮLEŽITÉ!

Práce asistenta pedagoga musí být řádně oceněna. Nezapomínejte na to a nepovažujte práci navíc jako něco běžného. Nejde nám přece o levnou pracovní sílu, ale o kvalitní pracovníky, kteří napomáhají k naplnění výchovně-vzdělávacích cílů ve vaší škole. 

Příklad z praxe

O účasti asistentů pedagoga na rodičovských schůzkách přinášíme dva různé pohledy.

Učitel na otázku, zdali se účastní společných schůzek s rodiči i asistentka pedagoga odpovídá takto:
"Ne, zaprvé není to tady zvykem a ani mě to nenapadlo."

Jiná paní učitelka pak poukazuje, jak jí účast AP chyběla:
"Trošku jsem uvažovala, jak jsem teďka měla jednání s maminkou lhaní jednoho žáka. Říkala jsem si, že kdyby tam byla i paní asistentka, tak že by to bylo fajn, že bych to neříkala jenom já. Ale žei ona by byla ten svědek, co u toho byl. Na individuálních schůzkách třeba byla, ale na těch všeobecných schůzkách si nemyslím, že by to bylo nějak nutné."  

Kde se dozvím více informací

Horáčková, I. (2015). Spolupráce s učitelem. In Metodika práce asistenta pedagoga. Spolupráce s učitelem. (.pdf)  

Spolupráce s rodinou žáka In Portál pro školní asistenty a asistenty pedagoga

Kurzy

Asistent pedagoga a jeho spolupráce s učitelem. (Kurz; Nová škola, o.p.s.)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info