Koordinace asistentů pedagoga - kde a jak začít

Máme pro vás několik tipů, jak udělat ve vaší škole pozici asistenta pedagoga plně funkční a aby byli vnímáni školní komunitou jako plnohodnotní partneři v působení na žáky. 

Místo
Důležité je, aby asistenti pedagoga měli ve škole své místo - kde si budou moci odložit, tak aby se cítili, že do vaší školy patří a že se s nimi počítá. Lépe to působí i na okolí  - žáky, pedagogy, rodiče - prostě je vidět, že je to člen týmu, se kterým nemusím mluvit jenom na chodbě, ale má prostor se mnou řešit důležité věci ve svém kabinetu. 

"Styčný důstojník"
Asistenti pedagoga se podílejí na naplňování výchovně-vzdělávacích cílů ve vaší škole, a proto je vhodné, aby se měli na koho obracet při řešení nejasností v procesu vzdělávání, v navrhování dalších postupů, nebo jen ve sdílení svých postřehů a názorů. Jejich zástupce by je měl koordinovat, vyslyšet jejich názory a návrhy a případně je předávat dál. Celkově to může urychlit komunikaci a proces řešení různých situací od vedení, pedagogů směrem k nim a nebo od asistentů pedagoga směrem “nahoru”.  Je vhodné vytvořit tedy zástupce, který by je měl nastarosti, ale zároveň by mohl být zástupcem pro školní poradenské zařízení, a mít tak inkluzivní vzdělávání ve svých rukou. 

Porady
Na porady je nutné nahlížet dvojím pohledem. 

  • Asistentské porady
    Porady pro asistenty pedagoga mají za cíl umožnit asistentům sdílet svoje zkušenosti, návrhy na řešení situací, které ve třídách, nebo při práci s konkrétním žákem vznikají. Zároveň umožňují sdílet potřeby, které by pro kvalitní práci asistentů pedagoga měly být naplněny. Asistentských porad by se mělo účastnit vedení školy, zástupce školního poradenského pracoviště a jejich zástupce. V případě potřeby je vhodné pozvat i konkrétního vyučujícího, atp. 
  • Porady pedagogického sboru
    Asistenti pedagoga by se měli účastnit i porad pedagogického sboru už jenom proto, že se zde řeší organizační záležitosti školy a  i k nim by měli mít možnost se vyjádřit jako pedagogové. Minimalizuje se tak riziko, že se asistent pedagoga dozví něco až od dětí - což určitě nepůsobí dobře. S tímto může být problém pokud asistent pedagoga zastává více funkcí ve škole (např. vychovatel ve školní družině). Zkuste dbát na to, aby vaši asistenti pedagoga měli placenou i nepřímou práci, která tvoří velkou část jejich příprav do výuky. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info