Prevence neúspěchu žáka

Cíl

Cílem opatření je otevřít mezi pedagogy diskusi o možných způsobech, jakými můžete docílit prevence neúspěchu žáků a žákyň. Stejně jako ve všech ostatních oblastech je prevence mnohdy jednodušší než řešení následků.  

Popis opatření

Opatření zahrnuje množství aspektů, které je dobré s pedagogy probírat při nastavení systému prevence školní neúspěšnosti. 

  1. Pro prevenci na prvním stupni, může být dobrým krokem intenzivní spolupráce s MŠ. Pokud budete udržovat dobré vztahy mezi MŠ a vámi, je pravděpodobné, že budete dopředu informováni, a tedy připraveni na žáky a žákyně, kteří přijdou.
  2. Jednou z dalších možností je také využití družiny. Čas v družině je možné využít k tomu, že si mohou žáci a žákyně doplnit úkoly (pokud je mají) a vhodným řešením může být i možnost doučování  (jeho financování je možné například skrze tzv. šablony) především pro žáky a žákyně, kteří nemusí mít doma dostatek prostoru pro učení a úkoly.
  3. Pracujte s rodiči/pečujícími osobami. Pro učitele a učitelky může být složité mluvit o tématech, která se jich dotýkají v rámci jejich práce. Zdůrazňujte pedagogům a pedagožkám důležitost spolupráce s rodiči/pečujícími osobami a její benefity, můžete také představit tzv. tripartitní setkání.
  4. Podporujte prostředí, které je otevřené a sdílející. Zdůrazňujte možnost obrátit se při jakýchkoliv potížích na někoho z kolegů, kolegyň či přímo na vás. Otevřenost je dobrým bodem, který může usnadnit nalezení řešení. Upozorňujte také na možnost, obrátit se na neziskové organizace, či konkrétní odborníky v oblasti (např. univerzity).
  5. Zapojte speciálního pedagoga. Zapojení speciálního pedagoga může být dobrým krokem, jeho financování je možné ze šablon, často je také možné jednoho speciálního pedagoga sdílet s dalšími školami ve vašem okolí 

DŮLEŽITÉ!

Nebojte se sdílet, jakým způsobem pracují s chybami a motivací dětí na ostatních školách ve Vašem okolí, jaké používají způsoby a metody? Co funguje a co nefunguje? Je možné, že sdílení s ostatními Vám umožní vytvořit lepší systém.

Příklad z praxe

Jedna z ředitelek mluví o tom, jak moc je pro prevenci neúspěchu důležitá práce s chybou a vnitřní motivací:
"Aby chyba nebyl problém, aby se nepracovalo s takovým tím lapidárním odměna-trest, ale aby se podporovala vnitřní motivace dětí, podporovala jejich vlastní zodpovědnost za vzdělávání, abychom je brali vážně jako naše partnery, ne jako objekty našeho pedagogického úsilí, vůči kterým vystupujeme z pozice moci, to si myslím, že je strašně důležité a je třeba na tom pracovat."

Kde se dozvím více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info