Krizová kniha

Cíl

Cílem opatření je nastavit procesy pro jednání v krizových situacích a zprostředkovat komunikaci mezi pedagogickým sborem a poradenským centrem školy. Správně nastavené procesy omezují šíření nesprávných informací a pomáhají ochraně soukromí žáků.

Popis opatření

Krizová kniha se skládá z dvou částí:

 1. "návody" jak postupovat v určitých problémových situacích, tedy procesy;  
 2. zápisníku problémových nebo neobvyklých situací. 

Kniha je fyzicky umístěna ve sborovně tak, aby k ní měl  každý přístup v případě, že se dostane do krizové situace. Učitel pak následně postupuje podle návodu, který je ve škole připravený - ví koho kontaktovat, jaké formuláře vyplnit, co zaznamenat. Kniha však poskytuje možnost zapsat i menší konflikt, nebo problém, který učitel vyřešil svépomocí přímo v hodině. Zaznamenání drobné situace (i když už je “vyřešená” umožní poradenskému pracovišti rychleji rozpoznatt, že v dané třídě vzniká problém a řešit ho dříve, než nabude velkých rozměrů.

Příklady krizových situácií ke kterým lze nastavit procesy v krizové knize:

 • konflikt ve třídě;
 • drogy, omamné látky;
 • záškoláctví;
 • šikana;
 • gambling;
 • netolismus;
 • poruchy příjmu potravy;
 • vandalismus;
 • krádeže;
 • projevy xenofobie a agrese;
 • špatný psychický nebo fyzický stav z důvodu vystavení žáka krizové situaci (živelné pohromy, havárie, závažné onemocnění, úraz, úmrtí).

TIP!

I drobné odchylky v životě třídy/jednotlivce mohou mít důležitou roli v řešení situací, které mohou přijít.  Proto nepovažujte krizovou knihu za další administrativní záležitost, ale za způsob jak chráníte sebe, učitele i žáky. 

DŮLEŽITÉ!

Pedagogickému sboru třeba procesy nastavené v krizové knize vysvětlit a také zdůraznit důležitost zapisování drobnějších problémových situací. Efektivita opatření je zajištěná v případě, že sbor spolupracuje.

Krizovou knihu musí někdo "mít na starost", ideálně pracovník poradenského pracoviště školy, například metodik/metodička prevence nebo výchovný/á poradce/kyně. Pracovník ŠPP by měl knihu pravidelně kontrolovat a sledovat záznamy "malých problémů", nebo aktualizovat procesy v souladu s novou legislativou.

Příklad z praxe

Zástupkyně ředitelky a metodická prevence ze školy Na cestě popisuje proč vytvořili krizovou knihu a  jak funguje:
"Dřív to bylo tak, že za vámi někdo přišel, já za pět minut jdu do hodiny, teď mi něco řek', takže..." 

Kde se dozvím více informací

Habrová, M. Nácvik řešení krizové situace. Katalog podpůrných opatření.

Kolář, M. (2013). Výcvik odborníků v léčbě šikany. (.pdf)

Kovaříková, M. (2020). Krizové situace v škole. Bezpečnostní problematika ve školní praxi. 

Ciklová, K. (2016). Rizikové chování ve škole s vazbou na legislativní úpravu. Rádce školního metodika prevence. 

Braun, R. (2014) Praktikum školní psychologie.

MŠMT: Metodické dokumenty (doporučení a pokyny)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info