Pět bodů k domácím úkolům

Kolem zadávání domácích úkolů se často objevuje velké množství otázek a nejasností. Pokud hovoříme o zadávání úkolů, je potřeba zdůraznit, že žádný právní předpis se tomuto tématu nevěnuje a jedná se tedy o jeden z pedagogických nástrojů. Škola tedy nemá žádnou povinnost úkoly zadávat, ale je vhodné a žádoucí, aby školní řád upravoval zadávání domácích úkolů a jejich hodnocení. Předmětem jedné z Vašich porad s kolegy a kolegyněmi tak může být, jak budete jako škola postupovat při zadávání a hodnocení úkolů. Obecně je žáky lépe příjímáno, pokud učitelé a učitelky jedné školy postupují obdobně, tzn. například zadávání úkolů a jejich hodnocení je pojímáno jednotně. Při diskusi se můžete dotknout následujících témat

  • Socio-ekonomický status žáků. Je možné, že ve Vaší třídě se budou objevovat žáci, jejichž situace může být k vypracovávání domácích úkolů značně nepříznivá - nemusí mít vlastní pracovní místo, nebo případně klid na vypracovávání úkolů po příchodu domů. Jednou z možností, jak můžete tento problém adresovat, je vytvořit ve škole prostor, ve kterém si děti budou moct vypracovat domácí úkoly - někdy to může být například školní družina, případně školní knihovna, kde je k dispozici i někdo dospělý, kdo může pomoci. 
  • Dobrodružné domácí úkoly. Domácí úkol může znamenat nejen sedět u pracovního stolu a něco psát - může to znamenat poznávat z jiné perspektivy věci, které jsme se naučili ve škole (najít v trávě broučka, zeptat se na něco rodičů/pečujících osob). Myslete ale například na to, že některé děti nemají možnost vyrazit jen tak s rodiči/pečujícími osobami do přírody a splnění úkolu najít šišku pro ně v městském prostředí může být nesplnitelné. 
  • Různorodost domácích úkolů. Domácí úkoly nemusí být pro všechny žáky a žákyně stejné. Dejte žákům a žákyním možnost vybrat si různou úroveň dle jejich zájmu o předmět.
  • Nedávejte úkoly ze dne na den. Pokud jsou úkoly stanoveny ze dne na den, je větší riziko jejich nevypracování nebo vypracovávání o přestávkách apod. Pokud dáte žákům a žákyním na vypracování více dní, dáváte jim důvěru a učíte je organizovat si práci dle vlastních potřeb. 
  • Vymyslete systém, který můžete používat (ideálně v celé škole jednotný - přispívá to k lepší reakci žáků a žákyň) - může se jednat o různé amnestie, výhody, které díky domácím úkolům žáci získávají. Snažte využívat spíše pozitivní motivaci (netrestat za nedonesení domácího úkolu). Do systému můžete zahrnout mimo jiné i to, jak velké množství úkolů za den budou děti dostávat. Seznamte s tímto systémem žáky na začátku školního roku, případně jej společně uprav(uj)te. Určitě je dobré a vhodné, pokud budou i rodiče/pečující osoby informovány o tom, proč a kdy se zadávají úkoly. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info