Nastavení pravidel & Tripartita & Případová konference 

Nastavení pravidel při řešení

 • Každý pedagog by měl vědět jak postupovat při řešení problémové situace, anebo na koho se obrátit.
 • V případě prvních projevů na straně žáka by měla mít škola stanovený postup, který bude nejprve řešit třídní učitel a pak se budou zapojovat další subjekty. 
 • Pokud se situace bude opakovat a nepomohou opatření ze strany vyučujícího, je vhodné se s rodiči a dítětem setkat osobně. K tomu dle závažnosti může sloužit tripartita, nebo případová konference.

Tripartita

 • Základním stavebním kamenem je tripartita, tedy schůzka probíhající na úrovni učitel-žák-rodič. Zde můžete nahradit vyučujícího a zastupovat tak zájmy školy - pedagoga, ale také i samotného žáka. Případně můžete celou situaci rozebrat s třídním učitelem a nastavit si společný pedagogický cíl, kterého by měl učitel na schůzce s rodiči a žákem dosáhnout.
 • Tento model se spíše používá pro hodnocení žáků - z hlediska výkonu. Avšak při řešení problémové situace ve vztahu k chování může být rovněž výhodou, protože neumožní zúčastněným vytvářet různé verze dané situace a vše probíhá v konkrétním čase za přítomnosti důležitých subjektů.
 • Cílem tripartity by měl být návrh řešení odsouhlasený všemi stranami a zároveň i kontrolní mechanismus, který zhodnotí, zda je vše vyřešeno. Ideální je, když si samo dítě navrhne vhodné řešení - samosebou v souladu s pravidly školy.
 • Nenechte se, ale uchlácholit tím, že dítě řekne, že řešení bude poznámka či jiné výchovné opatření. Zde platí “papír snese vše” a často se žák/žákyně po čase k nevhodnému jednání vrací. Řešení by mělo být citelné a odpovídat problémové situaci. 

Případová konference

 • Případovou konferenci je vhodné využít ve chvíli, kdy se jedná už o závažnější problém a je vhodné zapojit všechny, kteří nějakým způsobem pracují s konkrétním dítětem, rodinou, nebo na něj/ně mají větší vliv.
 • Cílem je opět podpora zájmů dítěte a rodiny, ale zároveň i podpora komunity - která může být nápomocná při řešení vzniklé situace.
 • Důležité je stanovit si cíl případové konference
  • vyhodnotit situaci dítěte a získat informace z různých úhlů pohledu;
  • sladit spolupráci v okolí dítěte a rozdělit si úkoly.
 • Případová konference může pomoci i samotné rodině získat náhled na situaci a využít tak služeb, které jsou v jejich okolí.
 • Konference by si měla umožnit vytvořit řešení vyhovující všem, které bude v souladu s možnostmi daného dítěte a rodiny, ale zároveň bude odpovídat závažnosti problému.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info