Zapojení rodičů/pečujících osob do života školy

Cíl

Cílem je aktivně podpořit spolupráci rodičů/pečujících osob se školou a pomoct vytvořit vztah mezi nimi a školou, který bude pozitivní a založený na důvěře a partnerství. Takový vztah pomáhá vytvořit na škole dobré klima tak, aby ses tam cítil/a dobře.

“Neboj, nebudeš mít rodiče hned za zády... “ :)

Popis opatření

 • Na začátku školního roku mohou rodiče/pečující osoby od třídního učitele/třídní učitelky dostat k vyplnění dotazník, ve kterém mohou uvést, pokud chtějí, jak by mohli se školou spolupracovat.
 • Můžeš rodičům/pečujícím osobám povykládat, co se ve škole děje, jaké aktivity tam probíhají.
 • Můžeš jim dát víc informací k tomu, co najdou v dotazníku.
 • Pokud víš, můžeš jim říct, jak a v čem se zapojují třeba jiní rodiče a pečující osoby.
 • Když máš představu, můžeš jim říct, jak v čem by se jejich zapojení líbilo Tobě.
 • Můžeš spolu s nimi dotazník vyplnit.

DŮLEŽITÉ!

 • Spolupráce rodičů/pečujících osob je dobrovolná.
 • Rodiče/pečující osoby k spolupráci se školou nemůže nikdo nutit.
 • Zapojení může být přínosné pro všechny strany:
  • ve škole můžete  zažít nebo používat něco, co by bez spolupráce s rodiči/pečujícími osobami šlo jen obtížně zařídit,
  • rodiče/pečující osoby, kteří o to mají zájem, se mohou zapojit do dění ve škole. 

Příklad z praxe

Každý může něčím přispět – vyprávěním o své práci nebo koníčku, ukázkou zajímavé sbírky, přípravou občerstvení na školní slavnost, děláním rozhodčího při školním turnaji a podobně. Rodiče/pečující osoby mohou např. třídu doprovázet na výletě nebo exkurzi, pomáhat při projektovém dni, vést kroužek, pozvat žáky na svoje pracoviště, vyrobit pomůcky nebo poskytnut nějaký dar.

Kde se dozvím více informací

Eduzín Rodičovské kavárny

Rodiče - nečekaní spojenci. Člověk v tísni, o.p.s.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info