Domácí úkol

Cíl

Domácí úkoly jsou mezi vámi obvykle nepopulární. Cílem následujícího textu je shrnout důležité body, které můžete při přemýšlení o domácích úkolech a jejich ne/zadávání u vás ve škole vzít v potaz. 

Popis opatření

Kolem zadávání domácích úkolů se často objevuje velké množství otázek a nejasností. Pokud vám učitelé ne/chtějí zadávat úkoly, neexistuje žádný právní předpis, který by je k tomu nutil. Je ale vhodné, aby školní řád upravoval zadávání domácích úkolů a jejich hodnocení. Téma domácích úkolů a jejich zadávání může být součástí třídnických hodin. S třídním učitelem/učitelkou můžete probrat, jakým způsobem jsou vám úkoly zadávány a můžete se dotknout následujících bodů: 

  • Můžete úkoly vypracovat ve škole? Pro vás nebo vaše spolužáky a spolužačky může být těžké vypracovat domácí úkol skutečně doma, protože pro to nemáte podmínky. Je v pořádku učiteli/učitelce říct, že byste potřebovali mít možnost vypracovat si úkol ve škole, případně v družině.
  • Kolik času máte na vypracování domácích úkolů? Někdy může být těžké vypracovávat domácí úkoly z jednoho dne na druhý, někteří učitelé a učitelky proto úkoly zadávají např. Z týdne na týden. Můžete to tak znamenat, že máte víc času na vypracovávání.
  • Jsou úkoly různé náročnosti? Je možné, že v některých předmětech máte větší zájem než v předmětech jiných. Je možné, že učitelé a učitelky budou moct zadávat úkoly, které vám, žákům a žákyním, budou poskytovat možnost vybrat si z nabízených variant/úrovní.
  • Jaké úkoly jsou vám zadávány? S učiteli/učitelkami můžete mluvit o tom, jakou podobu mají domácí úkoly - jsou vám zadávány úkoly - jsou pro vás úkoly výzvou, nebo vás naopak spíš otravují? Pomáhají vám úkoly uchopit probírané téma z jiného úhlu pohledu?
  • Jak jsou úkoly hodnoceny? Mělo by být jasné, jaká kritéria označují úkol jako splněný. Zároveň můžete s učiteli/učitelkami mluvit o možnostech, jako jsou například různé body navíc nebo například amnestie na zkoušení. 

Tip

V rámci druhého stupně můžete s učiteli/učitelkami mluvit o množství a způsobu zadávání úkolů tak, aby se příliš nehromadily na jeden den. Můžete se také domluvit na obdobích školního roku, ve kterých úkoly nebudete zadávat. 

DŮLEŽITÉ!

Zadávání nebo nezadávání je rozhodnutím učitelů/učitelek jako odborníků/odbornic a neexistuje na něj jasný recept. Rozhodně je ale důležité, aby s vámi a s vašimi rodiči/pečujícími osobami učitelé a učitelky (na začátku roku) mluvili, jakým způsobem ne/budou zadávat úkoly a jaké máte vzájemná očekávání.

Příklad z praxe

Jedna z učitelek prvního stupně často vysvětluje rodičům: "Čtěte deset minut a úplně to stačí. Dítě si nemusí sednout, oni toho mají dost ze školy, oni pracují celé dopoledne. Jděte s dětmi na výlet, když uvidíte nějaký nápis, ať ho přečtou, nebo budete vařit, dítě si tam někde hraje, tak mu dejte prostě 3+4, spočítej autíčka, takovou hravou formou (...)."

Kde se dozvím více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info