Žák s IVP ve školní třídě - příležitost ke sváru, nebo spolupráci?

Cíl

Nastavit pozitivní atmosféru a klima ve školní třídě není jednoduché. Cílem tohoto opatření je nabídnout možnosti práce se třídou v případě, že součástí kolektivu je žák/žákyně s IVP.

Popis opatření

Pracovat se třídou, ve které je dítě s IVP může být velmi náročné. V případě špatného nastavení práce s takovou třídou může dojít k narušení vztahů v kolektivu a vyučování pak bude očistcem nejen pro vás, ale i pro samotné žáky. Jenže jak to všechno udělat? Jak rozdělit pozornost mezi všechny? Jak předejít pomluvám, poznámkám typu “Proč na to má více času? Proč se může zvednout a my musíme sedět?" Jak předejít tomu, aby si nezačali stěžovat i rodiče/pečující osoby?

Zde přinášíme několik tipů, jak se vyhnout problémům z nedostatečného rozvrstvení pozornosti, nebo jiného přístupu k žákovi/žákům:

  • Důležité je pracovat se třídou dlouhodobě.
  • Připravit třídu na příchod nového spolužáka/spolužačky.
  • Ptát se dětí na to v čem potřebují pomoci, v čem jsou dobří a co je pro ně důležité. Zároveň je možné toto téma výtvarně zpracovat a vystavit ve třídě. Při negativních poznámkách na žáka/žákyni s IVP je možné se k těmto plakátům vrátit a prodiskutovat v čem dotyčný žák/žákyně potřebuje pomoci.
  • Je vhodné se domluvit s rodiči/pečujícími osoby žáka/žákyně, zdali by mohl (pokud je to v jeho schopnostech) povyprávět o tom, proč má IVP a jaké příležitosti/omezení mu/jí jeho/její specifické vzdělávací potřeby přináší.
  • Je vhodné rovněž se souhlasem rodičů/pečující osoby udělat informativní přednášku pro rodiče/pečující osoby ostatních žáků. Díky tomu budou rodiče/pečující osoby informováni a lépe budou moci reagovat na případné poznámky svých dětí. Přednášku je vhodné realizovat v duchu "Proč je mít žáka s IVP pro ostatní děti příležitostí?"

TIP!

Hledejte podporu mezi svými kolegy, ale i rodiči samotných žáků. Na třídních schůzkách jim představte svoji vizi práce se třídou v oblasti výchovy a vzdělávání. Diskutujte s nimi a ptejte se jich na jejich názor. 

DŮLEŽITÉ!

Věnovat pozornost vztahům je důležité v jakékoliv třídě. Pokud je správně nastavíte, tak si ušetříte mnoho práce v průběhu školního roku a vzdělávání žáků/žákyň bude mnohem snazší. 

Pokud bude žák/žákyně o svém postižení vyprávět, nebo to budete chtít zrealizovat na třídních schůzkách, tak se domluvte s rodiči/pečující osobou žáka/žákyně, ale i samotným žákem/žákyní. Musí to být pro všechny příjemné. Pokud by se jim do této osvěty nechtělo, zkuste jim vysvětlit možné přínosy v kontextu třídního kolektivu a komunity rodičů. 

Příklad z praxe

Paní učitelka vypráví o přístupu k dítěti s diabetes v kontextu práce se třídou a rodiči/pečujícími osobami:
"Někteří ho znali už ze školky a já jsem to říkala i na třídních schůzkách. Byla tam i maminka chlapečka. Říkala jsem, že tady máme paní asistentku a ke komu je a jaké má obtíže. Sama maminka pak vyprávěla, co se v té třídě bude dít a proč tam ten asistent je. Rodiče byli takto obeznámeni a vše proběhlo v pořádku." "Pokud měly děti nějaké dotazy, tak chlapec o tom taky mluvil a vysvětlil jim co a jak, což dost pomohlo. Výsledkem je, že na narozeniny pak děti nosí nejen klasické bonbóny, ale i bez cukru pro jejich spolužáka."

Kde se dozvím více informací

Sanderson, H., Smith,T. & Wilson, L. (2012). Profil na jednu stránku ve škole: metodický průvodce.

Čapek, R. (2013). Učitel a rodič. 

Stiná, D. (2013). Metody aktivního vyučování: spolupráce žáků ve skupinách. 

Braun, R. (2014). Praktikum školní psychologie.

Kolařík, M. (2019). Interakční psychologický výcvik.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info