Priority na daný školní rok

Cíl

Cílem opatření je postupné zhmotňování školní vize, které nám zároveň umožňuje reagovat na aktuální potřeby a podmínky školy. Určení si priorit rámcuje prostor i pro vytváření plánů a dokumentů na daný školní rok

Popis opatření

Při určování priorit na daný školní rok (nebo klidně více let) vycházíme jednak z naší vize, ale taktéž z aktuální situace. Jejich počet není nijak limitován, ale v tomto případě je méně opravdu více. Vhodné je držet se dvou až tří nosných bodů. Například máme ve školní vizi zakomponovaný respekt. Ten se může do priorit přetavit různým způsobem: respekt jeden k druhému ve škole, respekt k jinakosti, respekt ke komunitě, respekt k přírodě,... Zároveň je dobré o prioritách hovořit s pedagogickým sborem: ideální příležitostí je učitelský klub, nebo jiná podobná akce.  Při formulaci priorit můžeme vycházet také z individuálních rozhovorů s pedagogickými pracovníky a rodiči, nebo zapojit žáky (třeba přes školní parlament). Priority pro příští rok vybíráme na konci školního roku. Na jejich základě pak můžeme:

  • připravovat dokumenty jako plán prevence;
  • vybírat  partnery ke spolupráci v rámci komunity, nebo z řad expertů;
  • vybírat témata projektových dnů;
  • učitelé je mohou zakomponovat do třídnických hodin, adaptačních pobytů, ale i do svých předmětů, a to nejen výchov;
  • můžeme na jejcih základě vybírat další, nebo alespoň společná školení pro pedagogický sbor;
  • zahájit spolupráci s neziskovými organizacemi, které dělají workshopy jak pro žáky, tak pro učitele

DŮLEŽITÉ!

Zde, podobně jako u vize , je zásadní faktor komunikace. Asi nedosáhneme stavu, kdy budou všichni s vybranými prioritami na sto procent spokojeni, ale můžeme vytvořit prostor pro jejich prodiskutování.

Příklad z praxe

 V ZŠ Na křižovatce se vize a priority z ní plynoucí přetavily do plánu prevence. Metodička prevence:
"První bod plánu je 'jednotný přístup k žákům.' To se týká naplňování vize školy, spadají do toho jednak harmonizační týden na začátku roku, jednak práce s výsledky šetření mapy školy, to proběhlo loni na jaře, a s výsledky projektu MiŠ – minimalizace šikany. Na druhém stupni je v každém ročníku jednou týdně předmět etická a osobnostní výchova, říkáme tomu pracovně třídnické hodiny, kde vlastně třídní učitel pracuje s třídním kolektivem a pomáhá budovat vztahy. Je tu, a to je asi možná ještě spolupráce s SPC, paní z poradny, která vede kazuistické semináře. Učitelé tam vlastně přináší nějaké problémy takže to vlastně napomáhá taky sladit ten jednotný přístup."

Kde se dozvím více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info