Výběr školení pro celý sbor

Cíl

Školám je nabízeno obrovské množství různých seminářů, školení a dalších vzdělávání pedagogických pracovníků. I když jsou často akreditována MŠMT jejich kvalita se často různí. Cílem tohoto opatření je podat několik tipů, jak vybírat skutečně dobrá školení, která nebudou pro sbor ztrátou času bez kýženého efektu.

Popis opatření

Velmi dobrou strategií je výběr školení na základě doporučení. Doporučení pro školení můžete získat z několika zdrojů:

  1. Zkuste se zeptat ředitele/ky, se kterým/ou jste v kontaktu, je možné, že vám doporučí školení, případně vás alespoň upozorní na nízkou kvalitu některých školení. Zjistěte od něj co nejvíce informací o obsahu školení a způsobu jeho vedení - co je vhodné pro jeden sbor, nemusí být ideální pro druhý.
  2. Pokud spolupracujete s nějakou organizací, se kterou máte dobrou zkušenost, nebojte se jich zeptat i na školení na jiné téma. Je možné, že budou schopni vám doporučit odborníky i z jiných organizací.
  3. Zjistěte informace od vašeho sboru. Je možné, že kolegové a kolegyně budou mít zkušenost s nějakou organizací nebo školením.

Pokud nemáte žádná doporučení, zkuste zjistit co nejvíce o obsahu a lektorech daného školení. Vyžádejte si reference od předchozích účastníků kurzu. Ty vám mohou pomoci ucelit představu o tom, jak kurz probíhá, co je jeho náplní a jak ho hodnotí předchozí účastníci. 

Tipy

  • Při dotazování vám mohou pomoct následující otázky: Jakým oblastem se školení věnovalo? Byl formulován jasný cíl, který byl komunikován a sdílen všemi účastníky?  Jak přesně probíhalo, jaké bylo rozvržení času? Jaký/á byl/a lektor/ka? Jaké materiály byly k využití? Byl/a lektor/ka otevřen/a dalším dotazům po skončení kurzu, např. při uvádění znalostí do praxe? 
  • Existují různé platformy, které sdružují větší množství neziskových organizací, přičemž mnohé z těchto organizací poskytují i školení (např. v oblasti inkluzivního vzdělávání). Můžete se obrátit např. na Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání, nebo na Eduzměnu.Odkazy na některé z organizací najdete dole v sekci Kde se dozvím více informací. 

DŮLEŽITÉ!

Doporučení od někoho, komu důvěřujete, a důkladné prověření informací, které jsou vám o školení poskytovány, jsou základními body pro nalezení vhodného školení pro sbor. Školení má být časem, který je přínosný pro všechny a ve sboru po jeho proběhnutí nezůstane pachuť ze ztráty času. 

Příklad z praxe

Ředitelka jedné z inkluzivních škol také zdůrazňuje důležitost motivace pro další vzdělávání:

"Takže tohle zas jako vnímám jako obrovskou zodpovědnost a velmi důležitou roli ředitele, aby on měl představu, co ten pedagogický sbor potřebuje, co škola potřebuje, udělal nějaký plán a zase předložil ho těm učitelům: Já to vidím takhle, myslím si, že nám to ladí s pedagogickou vizí, tady si to prosím všichni přečtěte, řekněte mi, jestli to taky tak vidíte, nebo jestli někde byste to viděli jinak. Čím více jsou do věcí vtaženi učitelé a tam, kde se jich to týká, jejich vzdělávání se jich týká, tak tam do toho vtaženi být podle mého soudu musí, tam se to zas taky nedá jenom tak nařizovat; čím víc jsou do toho vtaženi, čím větší možnost mají taky to nějak ovlivňovat a spolurozhodovat, tím motivovanější pro to vzdělávání budou a tím víc si z toho odnesou, takže opravdu myslím si, že je strašně důležité, aby ředitelé tam, kde je to možné, tam, kde je to žádoucí, tak opravdu otevírali ty své rozhodovací procesy směrem k učitelům."

Organizace, které vám mohou pomoci při vyhledávání vhodného školení

Spolu (dříve Rodiče za inkluzi)

Zajímavá školení

Nová škola, ops (kurzy týkající se AP)

Respektovat a být respektován (respektující způsob komunikace s dětmi i dospělými)

Centrum behaviorální analýzy (metoda vhodná pro práci s dětmi s autismem nebo dalšími neurovývojovými poruchami)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info