Výběr asistenta pedagoga

Cíl

Cílem opatření je vybrat nejvhodnějšího asistenta pedagoga, aby zapadl do pedagogického týmu, do třídy a ke konkrétnímu dítěti.

Popis opatření

Asistent pedagoga je součástí pedagogického týmu a měl by být oporou pro žáky, ale také pro pedagogy, kteří do kontaktu s žákem přichází. Proto je důležité jeho výběru věnovat dostatečnou pozornost a konzultovat přiřazení konkrétního asistenta pedagoga se všemi zainteresovanými. 

Asistent pedagoga by měl osobnostně i kvalifikací "sedět" konkrétnímu dítěti, ale jeho působení ve třídě musí být i v souladu s činností daného pedagoga, který třídu vede. Pokud se totiž neshodnou dva dospělí nemůžeme potom po dětech chtít, aby spolu komunikovali v rámci pravidel slušného chování. 

Při výběru a zařazení asistenta pedagoga se zaměřte na:

  • dítě k němuž bude přiřazen;
  • kvalifikaci;
  • učitele se kterým bude spolupracovat;
  • osobnostní charakteristiky 

TIP!

Věnujte výběru velkou pozornost. Zkuste udělat aktivní výběrové řízení a chtějte vidět asistenta pedagoga v akci, jedině tak můžete vybrat toho nejlepšího.

DŮLEŽITÉ!

Asistent pedagoga není jen někdo do počtu. Jeho osobnost a kvalifikace může ovlivnit celkový chod třídy a následně i školy. Dbejte při výběru, aby byl kompatibilní nejen s žákem, ale i s pedagogem, se kterým bude ve třídě spolupracovat. Jedině tak se můžeme vyhnout krizovým situacím vzniklých z osobnostního a profesního nesouladu. Dbejme na to, aby komunikace a vztah mezi asistentem pedagoga a samotným učitelem byla vzorem pro žáky. 

Příklad z praxe

Paní učitelka popisuje výběr asistenta pedagoga na jejich škole:
"Na výběru se podílí vedení, výchovná poradkyně. Kolikrát se radí s námi učiteli, když se jedná o asistentku, která tu už pracuje. Třeba při odchodu žáka z deváté třídy tady asistenti zůstanou a na konci školního roku se rozhoduje ke komu půjdou. Jak je trochu známe, tak pak říkáme, ke komu by se hodili - podle přístupu, zkušeností s postižením/znevýhodněním, ale také osobnostně.
Učitelka vyhodnotí, že by se hodila k tomu žákovi, ale zároveň si myslí, že do určité míry je důležitá i osobní kompatibilita." 

Kde se dozvím více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info