Žák/žákyně selhává - co teď?

Cíl

Může se stát, že i přes nastavené preventivní mechanismy bude dítě ve výuce nadále selhávat. Cílem tohoto opatření je popsat, jakými kroky můžete zajistit pro žáka/yni co nejlepší podmínky tak, aby mohl/a být zase úspěšný.

Popis opatření

Naše zkušenost ukazuje, že pro úspěšné vyřešení problémů pomáhá obecné nastavení systému a jednotlivých kroků, kterými budete postupovat. Pokud tento systém ještě nemáte nastavený, může být jeho definování obsahem jedné z Vašich porad - zkuste se domluvit s kolegy/němi, jak byste mohli společný systém vytvořit. Systém by mohl zahrnovat např. následující body: 

  1. Bez ohledu na to, jestli je dítě zařazeno do práce pod poradenským pracovištěm, zkuste snížit nároky. Toto opatření nemusí mít dlouhodobý charakter, možná žák/žákyně řeší aktuální problém v rodině/blízkém okolí a potřebuje Vaši podporu.
  2. Mluvte s kolegy/kolegyněmi. Pokud máte společné pravidelné porady, můžete tuto problematiku nadnést jako téma. Je možné, že některý z kolegů/kolegyň se s podobným případem setkal a bude schopen/schopna Vám poradit.
  3. Můžete využít služeb různých odborných neziskových organizací, či jiných odborníků (např. z univerzit), nebo pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center. Různým složitým tématům se věnují různé organizace, které mohou být znalosti a mohou vám být nápomocné při řešení složitějších situací, s kterými si nevíte rady (práce s dítětem s odlišným mateřským jazykem, poruchami autistického spektra apod.).
  4. Upozorňujte kolegy/kolegyně na služby speciálního pedagoga. Jeho financování je možné i z tzv. šablon, případně se můžete obrátit na školy ve Vašem okolí, zda nemají zkušenost s prací se speciálním pedagogem. Domluvte se, jakým způsobem by mohla Vaše spolupráce vypadat (nemusí být stejná pro všechny učitele/ky).
  5. Stanovte si plán pedagogické podpory (PLPP) - ten nemusí být využíván pouze pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami (v rámci opatření 1. stupně). Přestože pro PLPP neexistují konkrétní vzory stanovené MŠMT, můžete například vyzkoušet plán, ke kterému v dalších zdrojích najdete i odkaz na návod k použití. 

TIP!

V případě úpravy nároků můžete uvažovat i o jiných způsobech hodnocení. Slovní hodnocení může v tomto ohledu pomoci, protože pomůže nastartovat vnitřní motivaci dítěte. 

DŮLEŽITÉ!

Nezapomínejte ve všech opatřeních na žáka/žákyni. Všechny Vaše plány a opatření by měly stavět do středu dítě a jeho úspěch. 

Příklad z praxe

Jedna z učitelek prvního stupně hovoří o systému, který v jejich škole funguje:
"(...) automaticky nastavujeme plán podpory a s tím, že dáváme takový nějaký cíle, jsme domluvení s paní ředitelkou, prostě pokud to nepůjde do pololetí, půjde to do konce roku. Pokud to nepůjde, ona mi tady na tý jedna až tři si v podstatě můžeme, dá se říct, díky tomu, že si to učíme většinou až do třetí třídy sami, tak si to prostě takhle šoupeme, že jo. (...) tomhletom je hrozně dobrý to slovní hodnocení, protože tam v podstatě díky tomu, že je zhodnocení toho, co to dítě zvládlo, tak tam si myslím, že to je ohromně pozitivní"

Kde se dozvím více informací

ČOSIV: Plán pedagogické podpory (vzor)

Felcmanová, L. (2019): Metodické video - plán podpory žáka. ČOSIV
Návod pro práci s plánem podpory 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info