Rodičovské schůzky

Cíl

Toto opatření napomáhá k plnohodnotnému zapojení asistenta pedagoga do chodu školy, protože právě on může být dalším cenným zdrojem informací při komunikaci s rodiči.

Popis opatření

Jako asistent/asistentka pedagoga máte  velkou výhodu, protože s dětmi trávíte mnohem více času, než samotný vyučující. Mnohdy napomáháte v sociálnímu začlenění žáka do kolektivu a jste přítomný/á i přes přestávku. Vaše pozice je naprosto výjimečná a váš pohled na třídu má tak jinou perspektivu, než pohled vyučujícího. Můžete být cenným zdrojem informací nejen pro samotného pedagoga, ale i pro rodiče na třídních schůzkách. Jste schopný/á poskytnout informace o současném naladění třídy a zároveň můžete podpořit hodnocení učitele ve vztahu k jednotlivci. 

Vaše přítomnost při komunikaci s rodiči pak poskytuje ucelený pohled na třídu a můžete být povzbuzujícím členem např. při řešení problémových situací.  

Tip

Diskutujte s pedagogy o situaci ve třídě. Můžete jim poskytnout nový pohled na věc a změnit i přístup k danému žáku. 

DŮLEŽITÉ!

Není to ve vaší škole zvykem? Nebojte se o svoji účast přihlásit. Konzultujte vaši přítomnost s vedením školy a samotnými pedagogy - uvádějte důvody proč je vhodné, aby zazněl i váš názor. Pro adekvátní práci se třídou a spolupráci rodičů se školou je důležité, abyste na třídních schůzkách byli a poskytli ucelený pohled na konkrétní situaci, třídu. 

Samozřejmě nezapomínejte i na finanční ohodnocení - vaše práce je cenná a je důležité, aby byla i zaplacena. 

Příklad z praxe

O účasti asistentů pedagoga na rodičovských schůzkách přinášíme dva různé pohledy. 

Učitel na otázku, zdali se účastní společných schůzek s rodiči i asistentka pedagoga odpovídá takto: "Ne, zaprvé není to tady zvykem a ani mě to nenapadlo:" 

Jiná paní učitelka pak poukazuje, jak jí účast AP chyběla. "Trošku jsem uvažovala, jak jsem teďka měla jednání s maminkou lhaní jednoho žáka. Říkala jsem si, že kdyby tam byla i paní asistentka, tak že by to bylo fajn, že bych to neříkala jenom já. Ale žei ona by byla ten svědek, co u toho byl. Na individuálních schůzkách třeba byla, ale na těch všeobecných schůzkách si nemyslím, že by to bylo nějak nutné."  

Kde se dozvím více informací

Spolupráce s rodinou žáka. (Portál pro školní asistenty a asistenty pedagogů)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info